Levensmiddelenrecht & warenwetgeving

Veel voorkomende onderwerpen

Etikettering & (misleidende) reclame

Bij het in de markt zetten van een product is het van belang de klant te voorzien van juiste informatie en in te lichten over onder andere ingrediënten, gebruik en onderdelen. De koper moet bij aanschaf een weloverwogen keuze kunnen maken.

Recalls of withdrawal

Het gebeurt regelmatig dat een product wordt teruggeroepen uit de schappen. Naast het leeghalen van de schappen is het soms ook nodig om producten terug te halen bij consumenten. Beide acties vereisen zorgvuldig handelen, om reputatieschade en claims te voorkomen. Bij een recall is klantcommunicatie van groot belang.

Traceerbaarheid

Als producent, maar ook als handelaar is van belang te weten waar producten vandaan komen en naartoe gaan. Bij een veiligheidsincident kan adequaat worden opgetreden. Bijvoorbeeld door de betreffende producten uit de markt te halen.

Betrouwbaarheid supply chain

U kunt er niet zomaar op vertrouwen dat producten of onderdelen die u geleverd krijgt voldoen aan geldende wetgeving. Het is van belang de risico’s die horen bij uw rol in de keten bewust te benoemen, om deze vervolgens in een contract te beperken. Het gaat hier om het nemen van verantwoordelijkheid in de keten. Maak contractuele afspraken met leveranciers en afnemers, om ongewenste situaties te voorkomen.

Voedselfraude

Als ondernemer kunt u ongewenst betrokken raken bij voedselfraude doordat er een product geleverd wordt dat verkeerd geëtiketteerd is of waarin verboden stoffen aanwezig zijn. In dat geval is het zaak snel en adequaat op te treden om financiële schade en reputatieschade tot het minimum te beperken.

CE-markering

Het teken CE staat symbool voor compliance van producten met een set Europese regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. De CE-markeringsplicht geldt in meer dan 20 productgroepen, waaronder speelgoed, machines, huishoudelijke apparaten, bouwproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn verschillende instanties die CE-markeringen op producten controleren. Vragen als moet de markering aanwezig zijn, wordt de wetgeving juist toegepast en is de technische documentatie op orde, kunnen worden gesteld door zowel toezichthouders (NVWA, Inspectie SZW of Inspectie Leefomgeving en Transport) als concurrenten.