Intellectueel eigendom

Iedere onderneming heeft een handelsnaam. De ene onderneming drijft commercieel meer op deze naam dan de andere. Hoe dan ook, u wilt de naam van uw bedrijf beschermen. Het intellectueel eigendomsrecht biedt deze mogelijkheid. Daarnaast - en nog belangrijker - beschermt u de belangrijkste eigendommen van u of uw onderneming door het juist toepassen van het intellectueel eigendomsrecht. Of het nu gaat om een product, merk, vormgeving, foto’s, reclamecampagne, software, website, uitvinding of innovatie. Het is van belang datgene door u bedacht en in gebruik te beschermen tegen misbruik door anderen. 

Registreren, exploiteren & beschermen

De IE-recht advocaten van DVAN adviseren u over de registratie & bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten. U kunt bij ons terecht met vragen als: ‘Waar moet ik mijn modellen registreren?’ en ‘Hoe kan ik mijn ontwerp beschermen?’. Ook helpen onze advocaten u bij vragen over de exploitatie van uw IE-rechten. Bijvoorbeeld: ‘In hoeverre blijven de intellectuele eigendomsrechten op mijn software van mij en gaan er rechten over naar mijn klanten?’

DE IE-RECHT ADVOCATEN VAN DVAN

Optreden tegen misbruik

Het gebeurt regelmatig dat inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen. In zo’n geval is het zaak snel actie te ondernemen. Het uitgangspunt van DVAN is eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de gang naar de rechter gemaakt. Om snel tot een resultaat te komen en de schade te beperken wordt vaak een kort geding procedure ingezet. De advocaten van DVAN bepalen samen met u de juiste strategie om snel en kostenefficiënt op te treden tegen de inbreukmakende partij.

Het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) bestaat uit verschillende onderdelen. Onder andere auteursrecht, het sterk daarmee samenhangende portretrecht, handelsnaamrecht en het modelrecht.

Meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met de IE-recht advocaten van DVAN.

Gerelateerde artikelen