IT- & Privacyrecht

IT-projecten

Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding van een IT-project is een gedegen juridische ondersteuning. Dit is voor zowel IT-leveranciers als hun klanten onontbeerlijk. Vooraf duidelijkheid creëren voorkomt teleurstellingen achteraf! DVAN zorgt ervoor dat u weet waar u aan toe bent als het gaat om aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, intellectueel eigendom en uitvoering. En als het nodig is dan lossen onze procesadvocaten conflicten snel en doeltreffend op.

algemene Verordening gegevensbescherming

Als gevolg van technologische ontwikkelingen zijn de Europese privacyregels aangescherpt en per mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De verordening bevat een aantal ingrijpende wijzigen ten opzichte van de eerdere privacyregels in Europa en in Nederland. Gezien de kans op hoge boetes is het voor ondernemers van belang om te voldoen aan de regelgeving. ​De advocaten van DVAN zijn gespecialiseerd in deze vraagstukken. Wij helpen u graag verder met  het 'privacy-proof' maken van uw onderneming.

DE IT- EN PRIVACYRECHT ADVOCATEN VAN DVAN

Cyber security en Datalek

Voorkom verstoring van kritische bedrijfsprocessen binnen uw organisatie als gevolg van misbruik of uitval van uw IT-oplossingen en zorg voor een plan van aanpak voor het geval uw organisatie slachtoffer wordt van een cyber security aanval.

  • Weet wat u moet doen als daarbij sprake is van een datalek en persoonsgegevens op straat komen te liggen?

De “Datalek-klapper” van DVAN bevat een overzichtelijk stappenplan, zodat u weet wat te doen in het geval van een (mogelijk) datalek. 

Opvragen stappenplan datalek

meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met de IT- & Privacyrecht advocaten van DVAN