Geschillen & procedures

Ondernemen betekent risico’s nemen. Of het nu gaat om een grote order of een samenwerking met een partner.  Er zijn verschillende aanleidingen voor een conflict. De advocaten van DVAN helpen ondernemers bij uiteenlopende zakelijke geschillen. Bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter.  Het is niet altijd haalbaar om onderling tot een oplossing te komen. Dan kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden.  

DE ADVOCATEN GESCHILLEN EN PROCEDURES VAN DVAN

Bij geschillen en de eventueel daaruit voortvloeiende procedures is het van belang om zo snel mogelijk de essentie van het geschil boven tafel te krijgen en om het te bereiken doel vast te stellen. Samen met de ondernemer bepaalt de advocaat een strategie, zodat we snel en gericht te werk kunnen gaan.

Procesmiddelen

Het procesrecht biedt vele manieren om conflicten snel en doeltreffend op te lossen. Zo kunnen we met een conservatoir beslag uw verhaalsmogelijkheden zoveel mogelijk veilig stellen. U voorkomt hiermee dat u met een vonnis gelijk krijgt, maar vervolgens achter het net vist. Een voorlopig getuigenverhoor kan in een vroeg stadium voor de nodige duidelijkheid zorgen en de oplossing van uw geschil dichterbij brengen. Met een kort geding kunt u op zeer korte termijn een rechter vragen om noodmaatregelen te treffen en het recht van enquête biedt handvatten om uit geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders te komen en de meestal daarmee gepaard gaande impasse binnen de onderneming te doorbreken.

MEER INFORMATIE & CONTACT

Neem vrijblijvend contact op met de advocaten Geschillen en Procedures van DVAN.

Samen met de ondernemer bepaalt de advocaat een strategie

Ondernemen betekent risico’s nemen. Of het nu gaat om een grote order of een samenwerking met een partner. Er zijn verschillende aanleidingen voor een conflict. De advocaten van DVAN helpen ondernemers bij uiteenlopende zakelijke geschillen.

Onze mensen