Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dan u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder kunt u lezen op welke wijze u uw klacht kenbaar kunt maken.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Daarnaast kunt u zich wenden tot onze klachtenbemiddelaar Advocatuur, Henriette Dekker. U kunt hiervoor gebruik maken van het online klachtenformulier of uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

In overleg met u zullen wij zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Voor een verdere uiteenzetting van de interne klachtenregeling van DVAN verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

Externe klachtbemiddeling

Mocht de afhandeling van de klacht onverhoopt, in uw ogen, niet tot een bevredigend resultaat leiden dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.

Voor meer informatie over de externe klachtbemiddeling verwijzen wij u naar de Nederlandse Orde van Advocaten.