Fusies, overnames & herstructureringen

Ondernemen is dynamisch

juridische experts die uw business begrijpen

U wilt uw onderneming anders inrichten. U heeft een groeistrategie, u wilt activiteiten afstoten of juist stoppen met bestaande activiteiten.

Er zijn tal van aanleidingen om uw onderneming te herstructureren, een onderneming te kopen of verkopen, te fuseren of een andere vorm van samenwerking aan te gaan. 

Een fusie, overname, herstructurering of nieuw samenwerkingsverband vergt een goede voorbereiding. Vaak gaat het om een intensief proces waarin onder hoge druk snel de juiste beslissingen genomen moeten worden.

De fusie en overname advocaten van DVAN geven u praktisch en duidelijk advies over de juridische gevolgen van die beslissingen. Samen bepaalt u de meest effectieve aanpak.   

TRANSACTIEOVERZICHT          DE FUSIE EN OVERNAME ADVOCATEN DVAN

‘Onze ervaringen met het M&A team van DVAN Advocaten zijn uitermate positief. Grote deskundigheid, ruime ervaring, korte communicatielijnen en een pragmatische aanpak zijn sleutelwoorden als het gaat om de dienstverlening van DVAN. Niet alleen de uitstekende samenwerking met ons als opdrachtgever maar ook het samenspel met de overige betrokken adviseurs binnen het team hebben bijgedragen aan een succesvolle afsluiting van de transactie. Prettig is dat er binnen DVAN op vele terreinen deskundigheid aanwezig is om het brede scala aan vraagstukken af te kunnen dekken.’ (Christian Wouters, CFO Coram Group) 

‘DVAN heeft ons als verkoper begeleid en juridisch geadviseerd bij het afsluiten van de LOI en daaropvolgende SPA. Het analyseren en samenvatten van hoofd- en bijzaken heeft ons erg geholpen bij het behouden van focus en SMART- onderhandelingen. Ze behielden overzicht en hebben ons ontzorgd gedurende het gehele proces en op tijd feedback gegeven voor de helicopter view,  waardoor we ook in staat bleven tijdens het proces onze eigen business te blijven doen. Risto en Mustafa vormen een goed ingespeeld team en zijn prettig in de omgang.’ (Ton Heijmans, managing director BOAG)

Samenwerkingsvormen tussen ondernemers

Samenwerking kan in diverse vormen. Bijvoorbeeld in een joint venture (in een bv, nv, coöperatie of stichting), op basis van een aandeelhoudersovereenkomst of contract (in een vof, cv of maatschap) of door een overname of juridische fusie (algehele samenwerking). De keuze voor een samenwerkingsvorm is afhankelijk van uw wensen en een aantal strategische factoren. De advocaten van DVAN zoeken de beste vorm voor uw situatie, zodat u zich kunt richten op de operationele inrichting van de samenwerking. DVAN heeft ruime ervaring met het opzetten, begeleiden en doorlichten van grote en kleine samenwerkingsverbanden.

Geschillen (post-closing) & procedures

Het komt regelmatig voor dat de afspraken in het overnamecontract, een joint venture overeenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst niet worden nagekomen. Ook blijken garanties niet altijd juist te zijn, en soms wil een partij de samenwerking beëindigen. Er ontstaat dan een zogenaamd post-closing geschil. Wanneer sprake is van zo´n geschil of zo’n geschil dreigt te ontstaan, is het van belang snel actie te ondernemen. Welke stappen kunt u nemen? Kunt u nakoming alsnog afdwingen? Onze advocaten adviseren u over de mogelijkheden en nemen, als dat nodig is, de verschillende procedures met u door.

Slagvaardige & resultaatgerichte begeleiding

DVAN is het multi-servicekantoor voor ondernemers en heeft alle capaciteit in huis om voor elke transactie het optimale team samen te stellen.

Jaarlijks begeleiden wij tientallen trajecten, vaak in nauwe samenwerking met andere experts zoals fiscaal en financieel adviseurs.

Bij DVAN bent u verzekerd van een juridisch sparringpartner die tot pragmatische en dealgerichte oplossingen weet te komen en verder kijkt dan alleen het juridische aspect. 

Risto Larsson, advocaat & partner DVAN: ‘Met het doel en de belangen van de transactie in ons achterhoofd begeleiden wij ondernemers met een compacte aanpak bij de herstructurering en het fusie- of overnameproces.’

Brookz

DVAN Advocaten is partner van Brookz, het overname- en financieringsplatform van Nederland.

Onze aanpak bespaart tijd, geld & discussie.

De fusie en overname advocaten van DVAN doen het anders. We streven naar een compacte aanpak van het onderhandelingsproces en het voorkomen van problemen in plaats van ze op te lossen. Door vroegtijdig één of twee keer te sparren, kun je al veel discussiepunten ondervangen.

Onze mensen