MELK VOOR ELK

op 27/05/21 in Agri & food, Levensmiddelenrecht & warenwetgeving,

Het Europese Parlement heeft een voorstel voor een verbod op het gebruik van 'zuiveltermen' voor plantaardige alternatieven ingetrokken. Hierdoor blijft het mogelijk voor plantaardige ‘zuivel’producten aanduidingen als 'variatie op yoghurt’ of 'alternatief voor melk' te hanteren en hun rechthoekige kartonverpakking te gebruiken.

Door de groeiende vraag naar plantaardige producten, alternatieve eiwitbronnen en een duurzamer voedselsysteem speelt de discussie of plantaardige vervangers ook mogen verwijzen naar producten van dierlijke oorsprong. Eind vorig jaar stemde het Europees Parlement nog in met een nieuwe reeks (meer beperkende) voorschriften met als doel het verbieden van het vergelijken van plantaardige vervangers met (echte) zuivelproducten. Nog voordat de Raad van de Europese Unie het voorstel heeft kunnen behandelen, is het wetsvoorstel ingetrokken.

ACHTERGROND

In de Europese Unie zijn regels opgesteld over de benaming van land- en tuinbouwproducten. Deze zijn opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013. Hierdoor gelden voor bepaalde sectoren en/of producten definities, aanduidingen en verkoopbenamingen die uitsluitend mogen worden gebruikt wanneer een product voldoet aan bepaalde eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor benamingen zoals ‘melk’, ‘kaas’ en ‘yoghurt’. Deze zijn enkel voorbehouden aan “producten die afkomstig zijn van melkklieren van een dier”. Maar ook voor gehakt geldt in Nederland dat het etiket “de naam van het soort slachtdier” vermeldt.

Het gaat het om zogenaamde beschermde benamingen. Deze benamingen mogen niet worden gebruikt voor plantaardige vervangers. De Franse Europarlementariër Eric Andrieu wilde – evenals de zuivelsector - een stap verder en beoogde alle verwijzingen en/of vergelijkingen naar dierlijke producten voor plantaardige producten te verbieden.

VEGTARISCHE WORST

Eerder al werd een poging om vleesbenamingen alleen aan vleesproducten toe te kennen in Europa verworpen. Vegetarische varianten van vleesproducten die géén wettelijke benaming kennen, zoals ‘burger’ of ‘schnitzel’, mogen, mits duidelijk is dat het om een vegetarische variant gaat. Dat kan door het product bijvoorbeeld ‘vegaschnitzel’ of vegetarische schnitzel te noemen. Aanduidingen als ‘vegetarische worst’ en ‘vegaburger’ zijn dus nog steeds geoorloofd.

Dit is anders bij gereserveerde benamingen, zoals ‘gehakt’ en ‘tartaar’. Deze mogen niet in combinatie met ‘vegetarisch’ worden gebruikt vanwege het gevaar op misleiding van de consument. Al eerder schreven wij een blog hierover.

AMENDEMENT 171

Anders dan wijzigingsvoorstellen ten aanzien van vlees, haalde het voorstel (zgn. ‘Amendement 171’) betreffende verscherpte maatregelen omtrent diverse ‘zuiveltermen’ het wél. Al langer is duidelijk dat termen als ‘melk’ en ‘yoghurt’ vanwege de wettelijke benamingen, ook niet mogen worden gebruikt in combinatie met verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product (zoals ‘sojamelk’ of ‘haveryoghurt’), aldus het Hof van Justitie.

Het Europees Parlement wilde met Amendement 171 een stap verder gaan door het vergelijken van plantaardige vervangers met zuivelproducten te verbieden. Het amendement zou bovendien producenten van bijvoorbeeld havermelk of vegan yoghurt zelfs verbieden om vergelijkbare verpakkingen, zoals yoghurtpotten of melkkartons, te gebruiken.

In afwachting van het oordeel van de Raad ontstond ook een sterk tegengeluid. Zo stelden diverse partijen zich op het standpunt dat dit voorstel niet past binnen de ‘Farm to Fork Strategy’ van de Europese Unie. Inmiddels heeft het Europees Parlement het voorstel dus zelf ingetrokken.

EN NU?

Hoewel het voorstel voor aanscherping van de regels voor het gebruik van de beschermde termen als ‘melk’ het dus niet haalde, blijft het verbod op termen als ‘havermelk’ en ‘sojamelk’ wel van kracht. Vanuit de branche klinken verschillende geluiden om ook dit verbod van tafel te krijgen. Dus, ‘melk’ voor elk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met één van de specialisten van de sectorgroep Agri & Food van DVAN Advocaten. Zij staan u graag te woord.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties