Personen- en familierecht

Veel voorkomende onderwerpen

Scheiding

Naast het ontbinden van een huwelijk, kan een scheiding ook een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of de verbreking van een samenleving zijn. Een scheiding kan op verschillende manier uitgevoerd worden. U kunt een advocaat of een mediator in de hand nemen. De advocaten/mediators kijken samen met u naar de beste aanpak.

Boedelverdeling huwelijk in gemeenschap van goederen

Bij een scheiding moet de boedel verdeeld worden. Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, houdt dit in dat alle bezittingen en schulden “op één hoop worden gegooid”. Daarna krijgt ieder de helft. Maar welke helft?

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als u getrouwd bent op basis van huwelijkse voorwaarden liggen de destijds gemaakte afspraken vast in de akte huwelijkse voorwaarden. Volgens de afspraken in deze akte wordt de boedel verdeeld.

Gezag, omgangs-/zorgregeling en kinderalimentatie

Het belang van kinderen staat binnen een scheiding altijd voorop. Een ouderschapsplan is een vereiste. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld (zorgregeling), informatie over de kinderen wordt uitgewisseld en hoe ouders belangrijke beslissingen over de kinderen nemen. Uiteraard zijn kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen ook onderdeel van het plan.

Partneralimentatie

Het kan zijn dat u na een scheiding partneralimentatie moet betalen of in aanmerking komt om partneralimentatie te ontvangen. Dit is het geval als één van de (ex-)echtgenoten onvoldoende in het levensonderhoud kan voorzien en de andere echtgenoot wel draagkracht heeft. In onderling overleg kunnen tijdens de scheiding afspraken worden gemaakt. Als dat niet lukt, dan neemt de rechter een beslissing.

Verdeling pensioenaanspraken

Tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen moet worden verdeeld. Partijen kunnen daarover afwijkende afspraken maken in het echtscheidingsconvenant.

Bewind, mentorschap en curatele

Als mensen financiële zaken niet zelf kunnen regelen door bijvoorbeeld dementie, psychische problemen of een verslaving, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt bijvoorbeeld financiële beslissingen voor de betrokkene om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie.