Personen- & familierecht

In het personen- en familierecht komen ingrijpende en emotionele vraagstukken aan bod. Er wordt daarbij vooral gedacht aan echtscheidingen en beëindigingen van een samenleving(sovereenkomst). Het personen- en familierecht omvat echter meer. Zo vallen bijvoorbeeld ook vraagstukken over gezag, omgang/zorg, naamrecht, adoptie en erfrecht onder het personen- en familierecht. De personen- & familierechtadvocaten van DVAN wikkelen voor ondernemers ook huwelijkse voorwaarden, verdeling van het vermogen, pensioenverevening en de vaststelling van de hoogte en duur van de alimentatie af.

Er zijn verschillende methodes om u verder te helpen. De familierechtadvocaten adviseren u op basis van uw eigen wensen over de beste methode in uw situatie.

Mediation
Mediation heeft meestal de voorkeur boven een vaak langdurige en kostbare gerechtelijke procedure. De advocaten / mediators van DVAN hebben ruime ervaring met mediation trajecten, waardoor procedures vaak voorkomen kunnen worden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een mediator samen met partijen op zoek gaat naar een oplossing voor het probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Een mediator is onafhankelijk en oordeelt niet.

Collaborative divorce
Collaborative divorce is een vorm tussen mediation en procederen. Bij deze methode nemen u en uw partner beiden een eigen advocaat in de arm en werken jullie gezamenlijk naar een oplossing in onderling overleg zonder tegen elkaar te procederen. Er zit dus niet één mediator aan bij de gesprekken, maar twee advocaten ieder in het belang van hun eigen cliënt. Hiermee bespaart u tijd en geld.

Procederen
Soms lopen de belangen zo ver uiteen en de emoties zo hoog op, dat tussenkomst van een rechter niet te voorkomen is. In dat geval kan een gerechtelijke procedure in gang gezet worden.

Sander van Luijk, advocaat personen- & familierecht: ‘In het personen- & familierecht komen emotionele en ingrijpende zaken aan bod, daarom hechten wij veel waarde aan een persoonlijke benadering. Wij richten ons op de zakelijke aspecten, zonder aan uw emoties voorbij te gaan.’

Familierecht en ondernemerschap
De echtscheiding van een ondernemer vergt extra aandacht, omdat er andere belangen spelen dan bij een “reguliere” scheiding. De continuïteit van de onderneming mag immers niet in gevaar komen. Bijzondere aspecten die daarbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de rekening-courant verhouding, de vraag of een reëel inkomen is genoten, of er dividenduitkeringen mogelijk zijn, wat de waarde van een onderneming is en in hoeverre de pensioenverevening hierop van invloed is op die waarde. Onze advocaten hebben de afgelopen jaren veel ondernemers bijgestaan bij personen- & familierechtvraagstukken. Zij zijn zich ervan bewust dat beslissingen op dit gebied invloed hebben op uw toekomst, maar ook op de toekomst van uw naasten, zoals uw kinderen en partner. Een complexe situatie, omdat ook uw onderneming een rol speelt. Samen met u wegen wij de belangen af en geven wij u inzicht in de juridische gevolgen van uw keuzes.

Advies van begin tot eind
Advies van een notaris kan van doorslaggevend belang zijn. Daarom werken de advocaten bij DVAN nauw samen met notarissen. Daarnaast is er vaak een accountant en/of fiscalist bij het proces betrokken. Hierdoor zijn wij in staat om u van begin tot eind te adviseren en begeleiden. Lees meer over veel voorkomende onderwerpen en vraagstukken binnen het personen- & familierecht. 

De personen- & familierechtadvocaten van DVAN zijn volwaardig lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS).