Mededingingsrecht & gereguleerde markten

Veel voorkomende onderwerpen

Verboden afspraken (kartel)

Het maken van concurrentiebeperkende afspraken is verboden. Zo is het duidelijk dat concurrerende ondernemingen de markt niet onderling mogen verdelen of prijsafspraken mogen maken. In andere gevallen is het minder duidelijk of de afspraak verboden is of niet. Denk aan de uitwisseling van informatie tussen concurrenten en het maken van afspraken over klanten of prijzen met uw wederverkopers. Het is dus van belang om iedere vorm van samenwerking te laten toetsen.

Verbod misbruik machtspositie

U mag uw eigen marktgedrag bepalen. Die vrijheid wordt beperkt wanneer een onderneming over een ‘economische machtspositie’ beschikt. In zo’n geval is voorzichtigheid geboden bij het maken van exclusiviteitsafspraken of afspraken over kortingen.

Concentratiecontrole

Fusies, overnames en bepaalde joint ventures van enige omvang moeten vooraf bij de ACM gemeld worden. Zij onderzoeken of de partij die na de transactie ontstaat een dominante marktpartij is en kunnen de transactie tegenhouden. Een goede begeleiding bij zo’n procedure is van groot belang.

Overige gereguleerde markten:

  • Warenwetgeving (food en non-food)
  • Productrecalls
  • Etikettering & reclame
  • Misleidende reclame
  • Consumentenrechten
  • Bedrijfsbezoeken (‘dawn raid’)

De advocaten van DVAN kunnen u ondersteunen in procedures bij:

  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Reclame Code Commissie (RCC)