Mededinging & gereguleerde markten

Vrijemarktwerking is het uitgangspunt van zowel het Nederlandse als het Europese economisch beleid. Een woud van wet- en regelgeving moet eerlijke concurrentie en algemene maatschappelijke belangen waarborgen. Toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) zien toe op de naleving van deze regelgeving en hebben vergaande bevoegdheden. Sancties op overtreding van de regels kunnen bovendien zwaar en ingrijpend zijn. Zo kunnen er hoge boetes worden opgelegd. Ook aan personen die leiding hebben gegeven aan de overtreding of erop hadden moeten toezien dat de regels niet werden overtreden.

De advocaten mededingingsrecht weten u snel antwoord te geven op vragen als: mag ik deze afspraken maken met een concurrent of dealer? Moet ik deze bedrijfsovername, fusie of joint venture melden bij de ACM, wat voor een soort vragen stelt de NVWA en hoe kan ik informatie het beste ter beschikking stellen? Ook begeleiden zij ondernemers bij trajecten als onaangekondigde controles van toezichthouders en geschillen met toezichthouders.

DE ADVOCATEN MEDEDINGINGSRECHT VAN DVAN

Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht zorgt ervoor dat eerlijke concurrentie mogelijk is. Voor ondernemers is het belangrijk om bij strategische en commerciële beslissingen rekening te houden met de mededingingswetgeving. De overheid beschermt u enerzijds tegen oneerlijke concurrentie maar kan u anderzijds ook sancties opleggen.

Gereguleerde markten

De overheid heeft toezichthouders ingesteld voor sectoren waarin grote publieke belangen spelen. Hiermee kan zij het marktgedrag van de betrokken partijen reguleren. Belangrijke toezichthouders zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze laatste verschaft zowel consumenten als bedrijven helderheid en transparantie, zodat iedereen weloverwogen keuzes kan maken.

Compliance & training

Compliance is eigenlijk niets meer of minder dan u aan de regels houden. Een goed compliance programma helpt u én uw collega’s werken binnen het gezamenlijk geschetste kader. U kunt uw medewerkers erop wijzen, trainen en afrekenen. Een compliance programma is maatwerk. Elk bedrijf heeft andere ‘gevaren’, een andere cultuur, een ander product en vraagt dus om eigen (interne) bedrijfsregels. Lees meer over veel voorkomende onderwerpen en vraagstukken binnen het medediningsrecht.

Meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met de advocaten Mededingingsrecht van DVAN.