Levensmiddelenrecht & warenwetgeving

Ondernemers krijgen steeds meer te maken met wetgeving die eisen stelt aan de wijze waarop zij producten in de markt zetten. Het gaat hierbij enerzijds om veiligheid en anderzijds om het juist en transparant informeren van de consument. Veel van deze wet- en regelgeving komt vanuit Europa om handelsbarrières te voorkomen. Een ondernemer moet het product wat hij in Nederland aanbiedt net zo makkelijk kunnen verhandelen in een ander Europees land.

DE ADVOCATEN LEVENSMIDDELENRECHT & WARENWETGEVING VAN DVAN

Marco Balhuizen, advocaat warenwetgeving: ‘Advisering over warenwetgeving vraagt een praktijkgerichte blik. Het advies moet niet alleen op papier werken, maar ook in de praktijk een echte oplossing zijn.´

Levensmiddelenrecht
De levensmiddelenmarkt is een van de meest gereguleerde markten binnen de EU. Maatschappelijke belangen, zoals het recht op (goede en veilige) voeding en het recht op eerlijke informatie over voeding, hebben gezorgd voor overheidsregulering. Bijvoorbeeld op het gebied van etikettering en traceerbaarheid van levensmiddelen. Tegelijkertijd kenmerkt de markt zich door vrije en felle concurrentie, waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven in deze sector. Recente gevallen met voedselfraude waarbij de voedselveiligheid in het geding was onderstrepen het belang van een betrouwbare supply chain. Levensmiddelenbedrijven moeten kunnen aantonen dat zij zeker gesteld hebben dat hun toeleveranciers veilige levensmiddelen leveren. In dit spanningsveld speelt kennis van voedingsmiddelentechnologie net zo’n belangrijke rol als kennis van regelgeving. Juridische interpretaties zijn daarom minstens zo belangrijk als kennis van de markt en de techniek. Interactie tussen bedrijven uit de levensmiddelensector en advocaten is daarom onontbeerlijk.

Warenwetgeving
Veiligheid is niet alleen van belang bij voedsel. Ook non-food artikelen mogen de consument geen schade toebrengen. Daarnaast speelt ook hier eerlijke voorlichting een rol. Regulering vanuit de overheid resulteert onder andere in CE-markeringswetgeving. De CE-markering maakt duidelijk dat een product aan alle wettelijke eisen voldoet. Hiermee verkrijgt u als ondernemer rechten, zoals vrije handel binnen de EU, maar ook plichten, waarop u kunt worden aangesproken door zowel toezichthouders als  concurrenten.

Lees meer over veelvoorkomende onderwerpen en vragen over het levensmiddelenrecht & warenwetgeving.