Procesmiddelen

Veel voorkomende procesmiddelen

Dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen, wat nu? Termijnen zijn vaak kort. Laat de dagvaarding daarom niet liggen en neem zo snel mogelijk contact op met een advocaat om de dagvaarding door te nemen.

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt zaken met een waarde tot €25.000,- en geschillen over arbeid, huur en consumentenzaken. Bij de kantonrechter heeft u niet verplicht een advocaat nodig. In sommige gevallen kunt u uw zaak zelfs voorleggen aan de eKantonrechter. Advies inwinnen van een advocaat is wel raadzaam, net zoals het ook raadzaam kan zijn om u toch door een advocaat te laten vertegenwoordigen in de procedure.

Kort geding

Procederen kost helaas tijd. Soms is die tijd er niet. In spoedeisende gevallen kan een kort geding uitkomst bieden. De zitting vindt op korte termijn plaats, dat wil zeggen binnen enkele dagen of weken, afhankelijk van de mate van spoedeisendheid van de kwestie. De voorzieningenrechter neemt vervolgens snel een beslissing. Vaak binnen twee weken, maar soms nog op de dag van de zitting. Dit is een voorlopige uitspraak. Meestal leggen partijen zich bij de uitspraak in kort geding neer en hoeft er geen bodemprocedure gevoerd te worden.

Incasso kort geding

Een aantal rechtbanken kent het incasso kort geding. Wekelijks op vaste dagen behandelt de voorzieningenrechter incassovorderingen. Op deze manier kunt u snel een vonnis krijgen waarmee verdere maatregelen mogelijk zijn. Niet iedere geldvordering leent zich voor behandeling in een incasso kort geding. Zo moet het op voorhand al vast staan dat de vordering niet wordt bestreden of moet in redelijkheid de verwachting bestaan dat de schuldenaar niet verschijnt op de zitting.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met een uitspraak van de rechter, dan heeft u een tweede kans door in hoger beroep te gaan. In de tussentijd moet u zich in de meeste gevallen wel aan de eerste uitspraak houden. Samen met de advocaat weegt u de kansen, kosten en baten af om al dan niet in hoger beroep te gaan.

Conservatoir beslag leggen

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Als de rechter u en uw onderneming gelijk (of gedeeltelijk gelijk) geeft, kan het zijn dat u dit uiteindelijk niet krijgt, omdat het geld of de goederen bij de wederpartij er niet meer zijn. Door aan het begin of gedurende de procedure al conservatoir beslag te leggen, is de kans aanmerkelijk kleiner dat u na de procedure alsnog achter het net vist.

Voorlopig getuigenverhoor

De rechtbank kan om een voorlopig getuigenverhoor worden gevraagd. Dit kan gedaan worden als een procedure wordt overwogen. Het doel van dit verhoor is om de kansen bij een rechtszaak beter in te kunnen schatten. Het voorlopig getuigenverhoor wordt ook ingezet om te voorkomen dat bewijs verloren gaat door het verstrijken van de tijd of wanneer men weet of het vermoeden heeft dat een getuige voor langere tijd naar het buitenland vertrekt.

Recht van enquête

Het recht van enquête geeft u de mogelijkheid om de Ondernemingskamer te vragen een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen een onderneming. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, is deze procedure er bepaald niet alleen voor de grote beursgenoteerde vennootschappen. Integendeel, want deze procedure biedt in veel gevallen uitkomst bij het oplossen van conflicten binnen de vennootschap, tussen aandeelhouders en bij het doorbreken van impasses.  Dit niet in de laatste plaats doordat aan de Ondernemingskamer gevraagd kan worden (bij wijze van voorziening) de zeggenschap binnen een vennootschap tijdelijk te wijzigen. Deze mogelijkheid wordt in de praktijk veel toegepast en werpt doorgaans zijn vruchten af.

Mediation

Tijdens een zitting in een lopende procedure wil een rechter nog wel eens mediation voorstellen. Vooral in gevallen waarin partijen ook na een uitspraak van de rechter nog verder met elkaar moeten. Mediation is vrijwillig en kan een uitkomst bieden, juist met het oog op verdere samenwerking. Onder leiding van een mediator wordt geprobeerd partijen meer begrip en inzicht te laten krijgen in elkaars belangen. Partijen zijn zo beter in staat gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mediation kan ook los van een procedure plaatsvinden als partijen daarvoor open staan.

GERELATEERDE ARTIKELEN