U kunt bij Vincent terecht voor:

  • Commerciële contracten en (handels)geschillen
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen
  • Financiering en  zekerheden (pandrecht, hypotheek, garanties, borgstellingen)
  • Herstructureringen (overname, participatie, WHOA, akkoorden)
  • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, doorstart en activa-/passivatransacties
  • Insolventierecht (faillissementen, surseances, bestuurdersaansprakelijkheid)

Daarnaast wordt Vincent regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Ook is hij actief betrokken bij faillissementen waarin andere curatoren van DVAN zijn aangesteld.

Recente zaken

Uitwinning zekerheden. Een discussie met en een procedure tegen curatoren

Een onderneming in de transportsector had, als onderdeel van een aandelentransactie, zekerheden (pandrechten) bedongen van de doorstarter voor een achtergestelde lening. Toen de doorstarter onverwachts failliet ging, wilden de curatoren niets weten van de zekerheden van klant. De curatoren hebben een veelvoud van verweren opgevoerd (pauliana, gebreken in de pandakten, onjuiste pandrechten, et cetera) Vincent heeft de ingewikkelde (juridische) discussie met de curatoren voor de klant gevoerd. Op het juiste moment is een procedure tegen de curatoren begonnen. De rechtbank Rotterdam heeft de vordering van cliënt volledig toegewezen; cliënt mocht zich verhalen op de opbrengt van meer dan EUR 1.000.000.

Aansprakelijkheid advocaat en deurwaarder

De voormalig advocaat van een klant (particulier) had verzuimd de dagvaarding voor het hoger beroep tijdig uit te laten brengen door de deurwaarder. Bij bestudering van alle stukken bleek dat in de procedure bij de rechtbank ook op inhoudelijk vlak fouten zijn gemaakt door die advocaat. Vincent heeft, samen met een kantoorgenoot, die voormalig advocaat en het kantoor van die advocaat aansprakelijk gesteld. Ook is de deurwaarder aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het niet tijdig uitbrengen van de appeldagvaarding. Toen een minnelijke regeling niet mogelijk bleek, is de dagvaarding uitgebracht. De procedure wordt in 2021 en 2022 gevoerd.

Advisering over de WHOA en andere schuldherstructureringen

Met de inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021 hebben ondernemers met een problematische schuldenlast een extra kans gekregen. Die kansen bestaan voor de ondernemer die vol enthousiasme verder wil gaan, maar óók voor de ondernemer die helaas moet besluiten de activiteiten te beëindigen. Vincent adviseert met regelmaat over de (on)mogelijkheden van de WHOA. Hij wordt ook door andere advocaten ingeschakeld voor begeleiding van WHOA-trajecten.

Vincent heeft daarnaast diverse ondernemingen geadviseerd bij (her)financieringen, bij overheveling naar de afdeling bijzonder beheer en bij opzegging van kredieten.

Opleidingen

Nederlands Recht, master Bedrijfsrecht – Erasmus Universiteit – 2008
Specialisatieopleiding Insolventierecht – INSOLAD/Grotius – 2014/2015
Financiële economie voor curatoren – INSOLAD/EUR – voorjaar 2018
Vervolgopleiding Insolventierecht 2020 – INSOLAD/Grotius – najaar 2020

Lidmaatschappen

Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
MKB Rotterdam
Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Vincent van den Bos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

  • Insolventierecht; sub rechtsgebieden faillissement en surseance van betaling

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

Laatste publicaties van Vincent van den Bos

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Vincent van den Bos

Advocaat / Curator / Counsel /

Samen succesvol