ontmoet matthijs

u kunt bij matthijs terecht voor:

 • Vennootschapsrecht (aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsverbanden, joint ventures, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen)
 • Herstructureringen (splitsing, fusie, overname, participatie)
 • Financieel recht en zekerheden (pandrecht, hypotheek, garanties, borgstellingen)
 • Insolventierecht (faillissementen, surseances, bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, doorstarts
 • Ondernemingsrecht en zakelijk contractenrecht

recente zaken van matthijs

Curator in faillissementen
Matthijs treedt op als curator in faillissementen. Een voorbeeld is Zeefdrukkerij Triomf B.V., in welk faillissement een doorstart is gerealiseerd en op die manier is het merendeel van de werkgelegenheid behouden.

Een ander voorbeeld is B.V. Exploitatie Polder Stededijk, in welk faillissement met groepsmaatschappijen en de belangrijkste crediteur, de gemeente Dordrecht, een regeling is getroffen die naast betaling van de (overige) crediteuren, het voor de gemeente Dordrecht mogelijk heeft gemaakt de polder Stededijk te betrekken bij het recreatiegebied De Biesbosch.

Matthijs heeft daarnaast diverse ondernemingen geadviseerd bij (her)financieringen, bij overheveling naar de afdeling bijzonder beheer en bij opzegging van kredieten.

Procedure College van Beroep voor het bedrijfsleven
Tenslotte heeft Matthijs opgetreden voor een door de NMa beboete meelproducent. De boete is naar aanleiding van bezwaar verlaagd en naar aanleiding van beroep door de rechtbank vernietigd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

OPLEIDINGEN

 • Economie (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2002)
 • Nederlands recht (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2004)
 • Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2011)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Juristenvereniging (NJV)
 • Insolad (Vereniging Insolventierechtadvocaten)
 • International Association of Restructuring Insolvency and Bankruptcy Professionals (INSOL)
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP)
 • Rotterdams Juridisch Genootschap (RJG)
 • Havenvereniging Rotterdam

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Matthijs van der Laarse heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 • Insolventierecht; sub rechtsgebieden faillissement en surseance van betaling
 • Ondernemingsrecht; sub rechtsgebieden agentuur en distributie, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

Laatste publicaties van Matthijs van der Laarse

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Matthijs van der Laarse

Partner / Curator /

Samen succesvol