Wetgever voer de WHOA nu in!

door: Matthijs van der Laarse op 19/03/20 in Insolventierecht, Corona, Insolventierecht,

De coronapandemie heeft niet alleen een gigantische impact op de volksgezondheid, maar ook op de economie. Hele sectoren zien inkomsten sterk dalen, terwijl onmiddellijk snijden in de kosten veelal niet tot de mogelijkheden behoort. De regering heeft inmiddels een zeer groot pakket aan steunmaatregelen aangekondigd, om faillissementen te voorkomen en levensvatbare ondernemingen te laten voortbestaan. De regering kan daarbij evenwel ook kijken naar haar voorstel voor de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De regering is daar inmiddels op gewezen door o.a. INSOLAD, van welke vereniging wij lid zijn. Wij sluiten ons graag bij die oproep aan.  

Een onderneming die wordt geconfronteerd met dreigende insolventie kan met de WHOA haar crediteuren een akkoord aanbieden. Thans is voor dergelijke oplossingen in principe medewerking van alle crediteuren vereist. De WHOA moet het mogelijk maken ook tegenstemmende crediteuren aan een akkoord te binden, als er maar een meerderheid vóór het akkoord is.

De WHOA snijdt al in een vroeg stadium crediteuren die het faillissement willen aanvragen de pas af. Een onderneming kan een verklaring deponeren dat wordt gestart met de voorbereidingen en daarbij toezeggen dat daadwerkelijk binnen twee maanden een akkoord wordt aangeboden. De WHOA maakt het mogelijk dat dan een afkoelingsperiode wordt afgekondigd die ook in de weg staat aan aanvraag van faillissement. Als de WHOA reeds in werking was getreden zou een onderneming die thans water maakt een dergelijke verklaring kunnen deponeren en starten met de voorbereidingen van een akkoord.

Het wetsvoorstel ligt nog bij de tweede kamer. Als de wetgever evenwel haast maakt en ervoor zorgt dat de WHOA op de kortst mogelijke termijn in werking treedt, kan dat, parallel aan de aangekondigde steunmaatregelen, een flinke bijdrage leveren aan realisatie van het doel levensvatbare ondernemingen te laten voortbestaan.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties