Regering maakt haast met invoering WHOA

door: Matthijs van der Laarse op 01/04/20 in Insolventierecht, Corona,

De regering heeft op 27 maart 2020 de tweede kamer verzocht het voorstel voor de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) met spoed, binnen twee maanden, te behandelen. De WHOA moet het voor bedrijven die zich in zwaar weer bevinden mogelijk maken schulden te herstructureren en op die manier een faillissement te voorkomen. Onder bedrijven die in problemen komen door de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie is grote behoefte aan dergelijke oplossingen. De wet kan naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve impact voor het bedrijfsleven. De regering mikt op inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2020.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van insolventie kun je contact opnemen met  Matthijs van de Laarse, Team Insolventie, matthijs.van.der .laarse@dvan.nl of m +31 6 22 74 52 77

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties