Een doorstart; hoe werkt het?

door: Jorin Hagendoorn op 18/07/18 in Fusies, overnames & herstructureringen, Handelsrecht, Insolventierecht,

Men leest ongetwijfeld regelmatig in de krant dat een bedrijf een doorstart heeft gemaakt of gaat maken.

Wat betekent dat eigenlijk? En wat zijn de consequenties voor de betrokken bestuurders, crediteuren, werknemers en anderen?

Twee bekende vormen van een doorstart

De term 'doorstart' staat niet in de wet. In het dagelijkse spraakgebruik kan het van alles betekenen. Wat bedoelen juristen met een 'doorstart'? 

Juristen bedoelen met een doorstart dat een bedrijf (meestal een BV of een NV) failliet verklaard wordt en vervolgens op de een of andere wijze 'herleeft'. De twee meest bekende vormen van 'herleven':

1.       de faillissementscurator verkoopt de activiteiten met toestemming van de rechter aan een geïnteresseerde koper (dat kan iedereen zijn, dus een investeerder, leverancier, concurrent of werknemer, maar ook de oorspronkelijke bestuurder of aandeelhouder). De oude BV blijft failliet (de ‘juridische huls’), maar de activiteiten worden voortgezet door de koper. Voor de buitenwereld lijkt het of het bedrijf gewoon weer voortgaat op de oude voet, met dezelfde naam, op hetzelfde adres en met dezelfde mensen. Maar niet met dezelfde schulden, want die blijven achter bij de curator in de oude BV.

2.       het bedrijf biedt na haar faillissement een akkoord aan aan haar schuldeisers; die krijgen dan een deel betaald en schelden de rest kwijt. Daarna eindigt het faillissement en gaat de BV weer met een schone lei verder. Ook dit wordt wel een doorstart genoemd, al is de route erg verschillend van de onder (1) genoemde route. Deze route komt overigens ook veel minder vaak voor.

Grote verschillen

Voor de crediteuren is het meest in het oog lopende verschil tussen beide routes dat in de tweede situatie de crediteuren uitdrukkelijk akkoord gaan met de doorstart (omdat zij instemmen met het aangeboden akkoord) en dat zij in de eerste situatie daarop in feite geen invloed hebben.

Voor de werknemers bestaat eveneens een groot verschil tussen beide vormen van doorstart: in de eerste situatie eindigt in beginsel hun arbeidsrelatie met het bedrijf, terwijl in de tweede situatie zij hun baan in de meeste gevallen zullen houden.

Ook voor bestuurders en aandeelhouders zijn belangrijke verschillen tussen beide situaties, bijvoorbeeld als het gaat om het meenemen van compensabele verliezen, risico's van bestuurdersaansprakelijkheid, et cetera.

DVAN Advocaten begeleidt regelmatig doorstarts

De advocaten en curatoren van DVAN Advocaten begeleiden regelmatig doorstarts van bedrijven, zowel aan de kant van het bedrijf (als advocaat van de BV of van de aandeelhouder/bestuurder) als aan de kant van de crediteuren (als door de Rechtbank aangestelde curator of als advocaat van één specifieke crediteur).

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. Jorin Hagendoorn of andere leden van het team Fusies, Overnames & Herstructureringen

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties