Digitaal oprichten BV (bijna) mogelijk; aandachtspunten

door: Jorin Hagendoorn op 20/09/21 in Handelsrecht,

Het moment dat in Nederland een B.V. digitaal via de notaris kan worden opgericht is nabij. In vervolg op een Europese richtlijn uit 2019 (‘Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht’) wordt nu ook in Nederland gewerkt aan het in orde maken van onze wet- en regelgeving.

De oprichting van zo’n B.V. zal plaatsvinden door middel van een digitale notariële akte die u kunt ondertekenen met een digitale handtekening. U verschijnt dan als oprichter niet meer fysiek voor een notaris maar via een digitale audio-videoverbinding. De identificatie vindt plaats via een identificatiemiddel.

De volledig digitale oprichting van een B.V. is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een centraal ‘passeerplatform’ dat wordt beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De notaris passeert de digitale akte via een digitale volmacht, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard. KNB heeft laten weten dat dit digitale platform al klaarstaat, zodat het wachten nu alleen nog is op de Nederlandse wetgeving. Naar verwachting zal in de loop van het najaar 2021 de wetgeving zijn aangepast en kunnen de eerste B.V.’s digitaal worden opgericht.

Dat een B.V. digitaal kan worden opgericht, neemt niet weg dat alle belangrijke aandachtspunten rond het oprichten van een B.V. blijven bestaan, zoals: pas op voor overeenkomsten die gesloten zijn voorafgaand aan de formele oprichting van de B.V., wees u bewust van het belang van afspraken tussen de aandeelhouders onderling en van afspraken over het mandaat van een bestuur, enzovoort.

De notaris is een onpartijdige partij en zal - terecht - een onpartijdige oprichtingsakte opstellen. Een ondernemingsrecht-advocaat kan u als partij adviseren over wat voor u als aandeelhouder relevant is om af te spreken met uw mede-aandeelhouders, met oog voor de specifieke belangen die u heeft.

Wilt u advies over het oprichten van een B.V. en wat voor u als aandeelhouder (of voor u als bestuurder) specifiek van belang is? Neem dan contact op met Jorin Hagendoorn of een van de andere leden van het team Handelsrecht van DVAN Advocaten.

REAGEREN OF VRAGEN?