Bestuurdersaansprakelijkheid: wees voorzichtig met je LinkedIn-profiel

door: Jorin Hagendoorn op 15/04/21 in Insolventierecht,

Wie is bestuurder van een BV en wie niet? Dat is een vraag waarop het antwoord duidelijk lijkt, maar in de praktijk ligt deze vraag vaak (te vaak) op het bureau van een rechter. Er zijn voorbeelden te over. En een cliffhanger: de rechter kijkt hiervoor ook naar iemands LinkedIn-profiel.

De les die we uit een recente rechterlijke uitspraak trekken: wees duidelijk wie bestuurder van de BV is en wie niet. En wees daarbij voorzichtig bij het invullen van je LinkedIn-profiel.

1. Aansprakelijkheid bestuurder algemeen

Om te beginnen: waarom is het antwoord op deze vraag überhaupt van belang? Waarom is het belangrijk om vast te stellen wie precies bestuurder is en wie bijvoorbeeld ‘slechts’ een werknemer die veel verantwoordelijkheden neemt? Het antwoord: omdat een formeel bestuurder veel sneller dan een ‘gewone’ werknemer aansprakelijk kan zijn voor schulden als een onderneming in zwaar weer is gekomen. Over dit onderwerp (bestuurdersaansprakelijkheid) staan op de website van DVAN Advocaten diverse blogs. Bedenk dat bestuurdersaansprakelijkheid niet alleen over evidente ‘boeven’ gaat, maar ook kan gaan over ‘goedwillende’ bestuurders die ondanks hun goede bedoelingen hun taak onbehoorlijk hebben vervuld. Een overzichtsartikel in vogelvlucht treft u hier.

Sterker: bestuurdersaansprakelijkheid kan ook een werknemer treffen die teveel op de bestuurdersstoel is gaan zitten. Dat deze werknemer dan overenthousiast is geweest bij het invullen van het LinkedIn-profiel helpt dan niet mee.

2. Aansprakelijkheid bestuurder: Linkedin-profiel relevant

In deze blog staat een familiebedrijf centraal waarover recent het Gerechtshof Den Bosch een uitspraak heeft gedaan: de aandacht van de rechter ging niet uit naar de statutair bestuurder, mevrouw X. Maar naar de echtgenoot van de statutair bestuurder, mijnheer X. Mijnheer X was zelf werknemer in het bedrijf en formeel geen bestuurder of directeur.

Toen het bedrijf failliet ging, zag de rechter een grond om mevrouw X als statutair bestuurder aansprakelijk te achten voor alle schulden van de failliete BV. En toen ging de aandacht naar mijnheer X. De rechter oordeelde dat mijnheer X weliswaar geen formeel bestuurder of directeur was, maar dat hij feitelijk wel als bestuurder moest worden gezien. En dus achtte de rechter hem als feitelijk bestuurder aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement.

Wat opvalt: mijnheer X werd niet als bestuurder beschouwd omdat mijnheer X in de praktijk ‘evident de bestuurder was’. Nee, de rechter zag dat mevrouw X formeel de bestuurder was (en bijvoorbeeld als enige toegang tot de bankrekeningen had), maar kwam toch tot de conclusie dat óók mijnheer X feitelijk als bestuurder moest worden beschouwd. De bewijzen hiervoor ‘rolden’ niet vanzelf uit de administratie, maar het Gerechtshof baseerde dit oordeel op de navolgende gronden:

  • ‘mijnheer X heeft zich in zijn LinkedIn-profiel als directeur omschreven en zodoende een beschrijving van zijn rol en functie in de onderneming gegeven, namelijk dat hij een algemene verantwoordelijkheid had’
  • ‘de onderneming is feitelijk niets anders geweest dan een klein familiebedrijf in moeilijke tijden: twee echtgenoten die er samen alles aan doen om het hoofd boven water te houden’
  • ‘mevrouw X en mijnheer X hebben samen de onderneming gedragen; dit laat de formele verhoudingen tussen mevrouw X als bestuurder en mijnheer X als werknemer onverlet’.

Kortom, naast statutair bestuurder mevrouw X was ook werknemer mijnheer X aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement.

Bij nadere analyse van deze uitspraak lijkt het erop dat het Gerechtshof gewicht heeft toegekend aan het feit dat de statutair bestuurder en de werknemer familieleden van elkaar zijn. Maar ook dat mijnheer X zich in zijn LinkedIn-profiel als directeur omschreef.

3. De les

In elk bedrijf is het belangrijk zowel in de interne communicatie (mails, instructies, notulen) als in de externe communicatie (correspondentie, website, LinkedIn) volstrekt helder te zijn over wie bestuurder is en wie niet.

De les: wees duidelijk wie bestuurder is en wie niet. En wees voorzichtig bij het invullen van je LinkedIn-profiel.

Heeft u een vraag over het bovenstaande artikel? Neem dan contact op met advocaat en curator Jorin Hagendoorn of één van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN Advocaten. Zij staan u graag te woord.

REAGEREN OF VRAGEN?