Aflossing belastingschulden per 1 oktober 2022: wat als dat niet lukt?

door: Jorin Hagendoorn op 09/09/22 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Wilt u naar aanleiding van deze blog even sparren? Telefonisch, via beeldbellen of fysiek? Mogelijk is één gesprek al genoeg om de angel uit een kwestie te krijgen. Neem contact op met Jorin Hagendoorn of een van de andere herstructurerings-advocaten van DVAN Advocaten. 

Cijfers

Interessante cijfers: in verband met corona mochten bedrijven in Nederland in totaal €47 miljard aan belastingschuld later voldoen. 60% daarvan is inmiddels afgelost. Resteert nog 40%. Deze €19 miljard moet worden terugbetaald door in totaal ongeveer 269.000 ondernemers (bron: Financieel Dagblad 9 september 2022). Verwacht wordt dat hiervan uiteindelijk 70% wordt terugbetaald, maar 30% (ca. € 6 mrd) niet.

Langere aflossingstermijn

Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers deze uitgestelde belastingschuld gaan aflossen. Maar daar zijn veel zorgen over.

Om iets meer ‘lucht’ te geven krijgen ondernemers die hun corona-schuld niet in vijf jaar kunnen terugbetalen, daar twee jaar extra de tijd voor, zo maakte het ministerie van Financiën bekend.

Een bedrijf moet dan wel aantonen dat het deze schuld weliswaar niet binnen vijf jaar, maar wel binnen zeven jaar kan voldoen. Ook moet het minstens €10.000 aan belastingschuld hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. De belastingdienst toetst een aantal omstandigheden, waaronder de vraag hoe het bedrijf er qua gezondheid überhaupt voor staat.

Deze versoepeling komt naast de mogelijkheid om per kwartaal te betalen (in plaats van per maand) en de mogelijkheid om een eenmalige betaalpauze van drie maanden aan te vragen.

Zorgen

Ondanks al deze versoepelingen vrezen veel bedrijven (volgens het ministerie ca. 135.000 bedrijven) nog steeds dat ze in financiële problemen komen als gevolg van een combinatie van factoren waaronder hoge inflatie, stijgende lonen, stijgende grondstoffenprijzen, stijgende energieprijzen en een dalend consumentenvertrouwen. Daar komt bovenop dat het kabinet onlangs bekend maakte dat kleine bedrijven meer winstbelasting moeten gaan betalen.

Meer versoepelingen lijken echter niet te verwachten. In een brief die het ministerie van Financiën voor de zomer van 2022 over de belastingschulden schreef aan de Tweede Kamer valt te lezen: 'De verwachting is dat de faillissementen licht zullen toenemen. Doorgaans zijn dit bedrijven die voor het uitbreken van de crisis al niet levensvatbaar waren.' In dat kader vreest het ministerie dat nog meer versoepelingen niet fair zijn naar bedrijven die het wél goed doen: dan moeten 'goedlopende bedrijven zonder steun de concurrentiestrijd aangaan met vergelijkbare bedrijven die minder goed draaien, maar daardoor wel steun ontvangen’.

Schulden aanpakken

De juridische oplossing kan hem in van alles zitten. Bijvoorbeeld in een stevige sanering van schulden: de vrijwillige route ‘in goed overleg met de schuldeisers’, of een afgedwongen sanering via de WHOA. De herstructurerings-advocaten van DVAN weten hier alles van.

In de tussentijd doen bedrijven er verstandig aan hun zaken op orde te houden: debiteurenbeheer, corporate governance, administratie bijhouden, jaarrekeningen op tijd deponeren. Let een bestuur hier niet goed op, kan dit heel vervelende consequenties hebben. Ook daarover kunnen de herstructurerings-advocaten van DVAN u adviseren.

Wilt u naar aanleiding van deze blog even sparren? Telefonisch, via beeldbellen of fysiek? Mogelijk is één gesprek al genoeg om de angel uit een kwestie te krijgen. Neem contact op met Jorin Hagendoorn of een van de andere herstructurerings-advocaten van DVAN Advocaten. 

REAGEREN OF VRAGEN?