Bedrijven vragen uitstel van betaling aan in verband met hoge energiekosten; juiste keuze?

door: Jorin Hagendoorn op 26/10/22 in Fusies, overnames & herstructureringen, Insolventierecht,

In de media verschijnen steeds vaker berichten over ondernemingen die in problemen komen door de gestegen energiekosten. Lees bijvoorbeeld het bericht over aluminiumfabriek Aldel Delfzijl (Financieel Dagblad, 24 oktober 2022) of over schrootverwerker PMC Delfzijl (Dagblad van het Noorden, 22 september 2022). Ook in de Nederlandse glastuinbouw (kassenbedrijven) maken ondernemers zich grote zorgen over de gestegen energiekosten. Een grote plantenkweker (in omzet de grootste kweker van planten in Nederland) besloot onlangs zelfs om binnenkort definitief de deuren te sluiten.

Wat zijn de mogelijkheden voor een onderneming als de energiekosten ondraaglijk worden?

De advocaten en curatoren van DVAN Advocaten staan al decennialang ondernemingen bij die in moeilijkheden verkeren. Moeilijkheden door welke oorzaak ook: de bankencrisis, de financiële crisis, de coronacrisis, nu de energiecrisis of nog andere oorzaken.

Een onderneming kan diverse oplossingen onderzoeken. Wij zetten deze kort op een rij:

 1. Kritische beoordeling energiecontract;
 2. Herstructurering; bijvoorbeeld splitsing bedrijfsactiviteiten;
 3. Herfinanciering; onderzoek mogelijkheden zekerheden;
 4. Reorganisatie onderneming;
 5. Tijdelijke staking activiteiten;
 6. Onderzoek subsidiemogelijkheden;
 7. Sanering schulden in diverse vormen:
 • WHOA (schuldsanering met dwangakkoord);
 • uitstel betaling (eventueel met dwangakkoord);
 • faillissement (eventueel met dwangakkoord of doorstart).

In een onderzoek naar oplossingen zullen diverse aspecten beoordeeld moeten worden waaronder:

 • financieringsstructuur;
 • gezondheid van de onderneming en de deelondernemingen (financieel en juridisch);
 • intercompany verhoudingen (financieel en juridisch);
 • eventuele bijzondere positie bepaalde crediteuren (bank, fiscus, anders);
 • mogelijkheid van vrijwillige sanering van schulden;
 • risico’s aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of aandeelhouders.

Uitstel van betaling (ook wel ‘surseance van betaling’) is zeker niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing. Sterker: in geval van een surseance kan een bedrijf in korte tijd onder hoge druk komen te staan met als gevolg dat alsnog het faillissement wordt aangevraagd. Dat kan zelfs geschieden tegen de zin van bestuurders en aandeelhouders, bijvoorbeeld wanneer de bewindvoerder niet in een saneringsplan gelooft en de rechtbank overtuigt dat de onderneming per direct failliet verklaard dient te worden.

Vreest u dat uw onderneming in moeilijkheden zal komen als de energiekosten op het huidige niveau blijven? Laat het herstructureringsteam van DVAN Advocaten dan tijdig uw onderneming en eventuele bedrijfsonderdelen juridisch doorlichten. Waar zitten de problemen? Welke mogelijkheden zijn er? Waar zitten de oplossingen? Ga tijdig in gesprek.

Neem hiertoe contact op met Jorin Hagendoorn (advocaat en curator) of één van de andere advocaten en curatoren van het herstructureringsteam van DVAN Advocaten.


 

REAGEREN OF VRAGEN?