WHOA | UP TO DATE MET DVAN

ZOOMSESSIES VOOR PROFESSIONALS

door: Vincent van den Bos op 10/11/20 in Insolventierecht,

De kansen van schuldherstructurering onder de WHOA. Oók voor bedrijfskundigen, consultants, adviseurs, veranderings- en crisismanagers en accountants.

WHOA | UP TO DATE MET DVAN

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt kansen voor in de kern gezonde ondernemingen maar die te maken hebben met een problematische schuldenlast. Echter, een ondernemer kan het WHOA-proces niet zelfstandig doorlopen. Deskundige bijstand is noodzakelijk. En niet alleen juridisch. Ondersteuning van bedrijfskundigen, veranderingsmanagement en/of accountants is in veel gevallen onmisbaar.

Bent u als professional betrokken bij in de kern levensvatbare ondernemingen die (uiteindelijk) hun schuldpositie willen (of moeten) herstructureren? Of staat u klanten bij die wellicht overwegen dat een gecontroleerd einde van de onderneming de voorkeur heeft omdat de cashflow opdroogt? Dan hebben uw klanten vanaf 1 januari 2021 een extra tool. De WHOA treedt per die datum in werking en biedt de mogelijkheid om, buiten faillissement of surseance van betaling, schulden te herstructureren. De eerste herstructureringen via de WHOA zijn zelfs al in voorbereiding. Het is duidelijk: als professional kunt u niet meer om de WHOA heen.

De experts van DVAN praten cliënten en relaties regelmatig binnen een half uur tot een uur bij over de mogelijkheden en risico’s van de WHOA. Dat is de werkwijze van DVAN: samen succesvol.

Hoe? Via Zoom. Interactief, laagdrempelig en kleinschalig.

Voor wie? Ondernemers én hun adviseurs, zoals accountants en interim-bestuurders.

Aanmelden

Interesse in zo'n Zoomsessie? U kunt zich hier aanmelden. 

Heeft u interesse, maar bent u nog geen relatie van DVAN? Dat treft. Deze Zoomsessies kunnen ook voor u worden georganiseerd. Maak uw interesse hier bekend. Wij nemen vervolgens contact met u op en denken graag met u mee over de mogelijkheden. Zo komt u weer beslagen ten ijs.

Wilt u in algemene zin meer weten over de WHOA? Kijk dan op onze website voor meer (achtergrond)informatie of neem contact op met één van de experts van ons Team Insolventie.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties