Extra lucht voor het MKB

door: Vincent van den Bos op 19/03/20 in Insolventierecht, Corona, Insolventierecht,

De Nederlandse overheid heeft vanwege de corona-crisis inmiddels diverse maatregelen aangekondigd en getroffen. Deze maatregelen (per 18 maart 2020) staan hier overzichtelijk weergegeven. In aanvulling op die maatregelen meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), na overeenstemming tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank, vandaag op haar website dat kleinere Nederlandse ondernemingen met een financiering tot EUR 2,5 miljoen tot een half jaar uitstel kunnen verzoeken voor de aflossing op hun leningen. Er is sprake van een minimumregeling, zodat banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor hun (eigen) zakelijke klanten.

De maatregel van de NVB is enthousiast ontvangen door het kabinet, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Voor de groep met een grotere financiering houdt de NVB de ontwikkelingen scherp in de gaten. Wij raden ook die groep van vennootschappen aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met de bank, of een andere financier, en in goed overleg naar een oplossing te zoeken. Dat overleg biedt mogelijk meer ruimte, maar is wellicht ook essentieel nu vanwege teruglopende omzetten de onderneming door de diverse ratio’s dreigt te zakken die in de kredietdocumentatie zijn vastgelegd.

De gezamenlijke banken bekijken ook de mogelijkheden om particuliere klanten die in de problemen (dreigen te) komen, financiële ruimte te bieden door bijvoorbeeld aflossingsverplichtingen op hypotheken op te schorten. ABN AMRO Bank heeft op 18 maart 2020 dergelijke maatregelen aangekondigd.

DVAN Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties