Een WHOA-akkoord als oplossing voor problematische schulden

door: Vincent van den Bos op 14/01/21 in Insolventierecht,

Na maanden van Corona-maatregelen, met recent op 12 januari jl. de aangekondigde verlenging van de lockdown, raken steeds meer ondernemers in de financiële problemen. Wij adviseren cliënten dan ook in toenemende mate over de (on)mogelijkheden om de lange periode van Corona-maatregelen te overbruggen. Het interen op het eigen vermogen in combinatie met het opbouwen van een toenemende schuldenlast kan namelijk niet onbeperkt voortgaan. De koek is op enig moment op en als ondernemer kunt u soms niet meer wachten op betere tijden. In dat geval bestaan er (betere) alternatieven dan het aanvragen van faillissement.

WHOA

Al eerder stonden wij op onze website stil bij de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (hierna: WHOA). Die wet is inmiddels per 1 januari 2021 in werking getreden.

De WHOA biedt kansen voor in de kern gezonde ondernemingen die te maken hebben met een problematische schuldenlast. Die kansen bestaan voor de ondernemer die vol enthousiasme verder wil gaan, maar óók voor de ondernemer die helaas moet besluiten de activiteiten te beëindigen.

Reorganisatie akkoord

Voor levensvatbare ondernemingen waarvoor vanwege een te zware schuldenlast faillissement dreigt, biedt de WHOA een tweede kans. Via een zogeheten ‘reorganisatie akkoord’ kunnen schulden worden geherstructureerd of gereduceerd; ook kunnen lopende overeenkomsten worden beëindigd (bijv. huur of lease).

Omdat vaak extern vermogen zal worden aangetrokken om het akkoord te financieren, is dit een uitgelezen kans om een derde (financierende) partij te laten participeren en/of afscheid te nemen van een zakenpartner, omdat de samenwerking niet succesvol is gebleken. In die nieuwe situatie ligt de focus dan weer op de toekomst.

Liquidatie-akkoord

Met de WHOA kunnen de activiteiten van de onderneming ook gecontroleerd worden beëindigd, zonder medewerking van alle crediteuren. In die gevallen loopt de ondernemer niet langer het risico door de crediteuren van de onderneming in privé te worden aangesproken. Met een zogeheten liquidatie-akkoord kunt u realiseren dat u zonder de in het verleden opgebouwde zakelijke schulden, verder kunt. Met deze schone lei creëert u privé dus (ook) weer toekomst.

Het is mogelijk deze twee vormen van akkoorden te combineren. Het is goed voor te stellen dat enkele onderdelen van de onderneming worden gestaakt, terwijl goedlopende onderdelen juist worden voortgezet. Ook kan bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) activatransactie plaatsvinden, waarna de onderneming wordt geliquideerd. De WHOA biedt ruimte voor een creatieve benadering. DVAN denkt daarin graag met u mee.

Meer informatie

Meer informatie over de WHOA vindt u op onze website.

Als u vragen heeft over de mogelijkheden van de WHOA, of eens wilt overleggen over uw situatie en wat de WHOA voor u zou kunnen betekenen, dan kan dat. Neem contact op met Vincent van den Bos en Cansu Dursun, of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN Advocaten. Zij staan u graag te woord.

Bent u als professional betrokken bij ondernemingen die interesse (kunnen) hebben in de mogelijkheden van de WHOA? Kijk dan hier. Via Zoom praten wij u graag bij over de mogelijkheden en risico’s van de WHOA, zowel voor uw klanten als voor u.

REAGEREN OF VRAGEN?