CZAV en CAV De Wieringermeer fuseren onder de naam FarmPlus

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 13/06/24 in Fusies, overnames & herstructureringen,

DVAN Advocaten heeft met succes de juridische fusie begeleid tussen Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV) en Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging 'de Wieringermeer' U.A. (CAV de Wieringermeer). De strategische fusie die op 17 mei 2024 werd voltooid, markeert een belangrijke stap in de versterking van de agrarische sector in Nederland, met een bredere dekking en verbeterde diensten voor de leden van beide coöperaties.

CZAV is een agrarische coöperatie die sinds 1929 boeren en tuinders ondersteunt in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. CZAV biedt een breed scala aan producten en diensten, waaronder gewasbescherming, meststoffen, zaaizaden, en advisering op agrarisch gebied. CAV De Wieringermeer is een agrarische coöperatie in Noord-Holland, opgericht in 1954 en zich richt zich ook op het bieden van advies en ondersteuning op agrarisch gebied om de bedrijfsvoering van haar leden te optimaliseren en het leveren van zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.     

De fusiecoöperatie zal verdergaan onder de naam FarmPlus. FarmPlus is een coöperatie die door het hele land actief is in een sterk veranderende sector. FarmPlus wil door deze krachtenbundeling een leidende rol vervullen wat betreft advisering en toelevering, en als krachtige ketenpartner actief zijn in de collectie en afzet van landbouwproducten.

Nathalie van Hellenberg Hubar en Tom van Dijk hebben CZAV en CAV De Wieringermeer in bijgestaan. Matthijs van der Laarse en Eric Janssen adviseerden CZAV en CAV De Wieringermeer in verband met mededingingsrechtelijke aspecten van de fusie. 

REAGEREN OF VRAGEN?