Rechtsgebieden-registratie

De hierna genoemde advocaten hebben zich geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Naam Rechtsgebied
mr. V. (Vincent) van den Bos
 • Insolventierecht
 • Faillissement
 • Surseance van betaling
 
 • Ondernemingsrecht
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
  
mr. H.B. (Henriëtte) Dekker
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ontslag
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Pensioenen
mr. T.A. (Tom) van Dijk
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
mr. J.R. (Jorin) Hagendoorn
 • Insolventierecht
 
 • Ondernemingsrecht  
mr. N.R.M. (Nathalie) van Hellenberg Hubar - Huijben          
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
mr. H.C.E.P.J. (Eric) Janssen
 • Economisch ordeningsrecht
 • Mededingingsrecht  
mr. M. (Matthijs) van der Laarse
 • Insolventierecht
 • Faillissement
 • Surseance van betaling
 
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en distributie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stichtingen
mr. A.P. (Ton) van Oosten
 • Burgerlijk procesrecht
 • Arbitrage
 • Beslag- en executierecht
 • Litigation
 • Ondernemingsrecht  
mr. M. (Martin) Plak
 • ICT-recht
 • Privacy recht
mr. S.H. (Stijn) van der Stap
 • Ondernemingsrecht
 • Fusies en overnames
 • Vennootschappen

Samen succesvol

Onze mensen

Samen succesvol