ontmoet rémon

u kunt bij rémon terecht voor:

  • Vennootschapsrecht (aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsverbanden, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen);
  • Financiering zekerheden (pandrecht, hypotheek, garanties, borgstellingen);
  • Insolventierecht;
  • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, doorstarts;
  • Ondernemingsrecht en zakelijk contractenrecht

Daarnaast wordt Rémon regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen. Ook is hij actief betrokken bij faillissementen waarin andere curatoren van DVAN zijn aangesteld.

opleidingen:

Nederlands recht (Erasmus Universiteit Rotterdam, 2016)

Lidmaatschappen:

Jong Management Drechtsteden

rechtsgebiedenregister:

Rémon van Wingerden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht; sub rechtsgebieden faillissement en surseance van betaling
  • Ondernemingsrecht; sub rechtsgebieden bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Remon.vanwingerden@dvan.nl - Remon van Wingerden

Advocaat / Curator /

Samen succesvol