Wat is de WHOA en wie kan er een beroep op doen?

door: Cansu Dursun op 15/04/21 in Insolventierecht,

Wat is de WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt kansen voor in de kern gezonde ondernemingen die te maken hebben met een problematische schuldenlast. Via een WHOA-akkoord met (een deel van) de schuldeisers blijft een deel van de openstaande schulden onbetaald. Niet alle schuldeisers hoeven deel uit te maken van een WHOA-akkoord; de aanbieder van dat akkoord mag een indeling van de verschillende schuldeisers maken (‘klassenindeling)’. Het akkoord wordt aangeboden aan alle klassen of alleen een deel daarvan. Zo bestaat maximale controle over de reikwijdte en omvang (kosten) van het aan te bieden akkoord.

Via de WHOA kan een onderneming (i) een nieuwe start maken bij een dreigend faillissement / te grote schuldenlast (een ‘reorganisatieakkoord’) of (ii) een gecontroleerde afwikkeling indien de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd (een ‘liquidatieakkoord’). Een verdere toelichting kunt u hier vinden.

Wie kan er een beroep op doen?

De WHOA is alleen van toepassing op een onderneming die in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat die onderneming met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan. De onderneming moet nog in staat zijn om de lopende verplichtingen te voldoen, terwijl er ook geen realistisch perspectief bestaat dat het faillissement kan worden voorkomen zonder het herstructureren van de schuldenlast.

De WHOA is in die gevallen toegankelijk voor alle (MKB-)ondernemers, zoals een eenmanszaak, een VOF of een besloten vennootschap. De rechtsvorm of omvang is niet relevant. Naast de onderneming (/ondernemer zelf), is het ook mogelijk dat de (i) ondernemingsraad, (ii) schuldeisers, (iii) de personeelsvertegenwoordiging of (iv) de aandeelhouders het initiatief nemen. Hoe dat werkt leest u hier.

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen. De WHOA is niet van toepassing op een natuurlijk persoon die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent. Ook kunnen banken en verzekeraars geen gebruik maken van deze wet. De WHOA is ook niet van toepassing op alle schulden. De verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst zijn uitgezonderd. De WHOA biedt dus geen mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten te beëindigen of te wijzigen.

Wilt u bespreken of een WHOA traject ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Cansu Dursun en Vincent van den Bos of een van de andere specialisten van het Team Insolventie van DVAN advocaten. Zij staan u graag te woord.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties