NIEUWE MOGELIJKHEID VAN SANERING VAN ZAKELIJKE SCHULDEN (‘WHOA’) IN BEELD

door: Cansu Dursun op 08/10/20 in Insolventierecht,

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (de ‘WHOA’) aangenomen. De noodzaak van een versnelde invoering en de positieve bijdrage van de WHOA is al eerder door ons behandeld.

De WHOA biedt een nieuwe mogelijkheid voor bedrijven om hun schulden te saneren. Voor de precieze werking van deze nieuwe saneringsmogelijkheden verwijzen wij graag naar ons eerdere bericht, klik daarvoor hier.

Wetgevingsproces

De WHOA is als een spoedeisend wetsvoorstel gekwalificeerd en vervolgens in sneltreinvaart door het parlement behandeld. De WHOA is op 26 mei 2020 aangenomen door de Tweede Kamer en, na beantwoording van enkele vragen, nu dus ook aangenomen door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. De beoogde inwerkingtreding van 1 juli 2020 is niet gehaald. Verwacht wordt dat de WHOA per 1 november 2020 of per 1 januari 2021 in werking zal treden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen van een van de advocaten van het Team Insolventie van DVAN Advocaten. Wij begeleiden u graag in een eventueel saneringstraject en wijzen u graag te dien aanzien op de mogelijkheden en risico´s.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties