Ketenintegratie door bedrijfsovernames in de Agri & Food

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 18/02/21 in Agri & food, Fusies, overnames & herstructureringen,

De weg die een product aflegt van grondstof tot consument werd in de afgelopen decennia steeds langer. Toch merken wij dat het tij keert. Steeds vaker wordt geprobeerd om de productie- en distributieketen te verkorten en te integreren. Het overnemen of participeren in andere bedrijven speelt daarbij een belangrijke rol.

Waarom?

Er zijn diverse redenen voor partijen om de keten te verkorten. Zo vereisen steeds strenger wordende kwaliteitseisen en duurzaamheidsmaatregelen een meer gecentraliseerde aanpak. Een kortere keten maakt een product beter traceerbaar en beperkt de anonimiteit in de keten, waardoor fraude en incidenten worden voorkomen. Naast meer grip op de keten, geeft een kortere keten ook meer mogelijkheden om kosten te besparen en synergievoordelen te behalen. Dat is gunstig, want die strengere maatregelen, de verwachtte toenemende schaarste van grondstoffen en de steeds machtigere en geopinieerde consument, maken die kostenbesparing vaak ook noodzakelijk.

Op welke wijze?

De keten kan op diverse wijzen worden verkort. Zo is het mogelijk om een nieuw bedrijf te starten met een geïntegreerde aanpak en waar één of meerdere schakels worden geïntegreerd of overgeslagen. Denk aan de supermarkt die eigen kruiden kweekt of de zeepfabrikant die rechtstreeks levert aan consumenten. Het is ook mogelijk om de keten te verkorten door samen met een ketenpartner een nieuw bedrijf te starten of door op een andere wijze intensief te gaan samenwerken met een ketenpartner en zo te komen tot verdere integratie.

Bedrijfsovername of participatie

In praktijk merken wij dat vaak wordt gekozen voor ketenintegratie door bedrijfsovername. Denk dan aan het volledig overnemen van een ketenpartner of aan het nemen van een belang in die ketenpartner. Zo kan worden geprofiteerd van bestaande kennis en een bestaand netwerk en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Zo'n overnameproces heeft de nodige voeten in de aarde en het is verstandig om u daarbij goed te laten adviseren. Wij adviseren afspraken over het onderhandelingsproces al vroegtijdig vast te leggen. Zo voorkomt u (i) onnodige juridische kosten wanneer de onderhandelingen spaak lopen en (ii) kunt u uw bedrijfsgeheimen goed beschermen voordat u die ter bevordering van een dergelijke overname laat zien aan uw ketenpartner. Door vroeg afspraken, uitgangspunten en/of voorwaarden voor de bedrijfsovername vast te leggen, voorkomt u mogelijk in een later stadium (onnodige) discussies. 

Meer weten

Wilt u meer weten over ketenintegratie door bedrijfsovername in de Agri & Food sector? Onze overnamespecialisten Marijke Sipkema - Ten Brink en Nathalie van Hellenberg Hubar van het sectorteam Agri & Food vertellen u graag meer. Neem contact op met een van hen via marijke.sipkema@dvan.nl, +31 30 285 03 18 of nathalie.hubar@dvan.nl, + 31 10 313 39 06. 

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties