Groepsmaatschappijen kunnen zich onder voorwaarden beroepen op NOW

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 23/04/20 in Fusies, overnames & herstructureringen, Corona,

Individuele werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor hun loonkosten op basis van de omzetdaling van die werkmaatschappij. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Dat blijkt uit een kamerbrief die de Minister gisteren, op 22 april 2020, aan de Tweede Kamer verzond.

NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) heeft als doel om de werkgelegenheid te beschermen door ondernemingen met een omzetverlies van meer dan 20% tegemoet te komen in de loonkosten zodat zij gedurende de maanden maart, april en mei 2020 zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Bij het bepalen van dat omzetverlies wordt uitgegaan van het omzetverlies van het gehele concern voor zover die rechtspersonen in Nederland SV-loon betalen. Voor het bepalen welke vennootschappen tot een concern behoren wordt aangesloten bij het groepsbegrip van artikel 2:24a BW, met dien verstande dat dochtervennootschappen voor de toepassing van de NOW tot de groep behoren. Wij schreven daarover al eerder een tweetal blogs (‘Toepassing loonsteunmaatregel binnen een concern’ en ‘Kunnen werkmaatschappijen zich straks toch beroepen op NOW?’) 

NOW voor werkmaatschappijen

Vanuit diverse partijen in de samenleving, waaronder de vakbonden, het bedrijfsleven en participatiemaatschappijen is kritiek geuit op deze keuze van de wetgever. Slecht lopende werkmaatschappijen van een concern waarbij dat nadeel door goed lopende werkmaatschappijen wordt opgeheven, en waar geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen van het concern bestaat, zouden mogelijk toch kunnen overgaan tot het ontslaan van werknemers.

Na een uitgebreide lobby en nadat de Tweede Kamer de motie van Palland afgelopen donderdag heeft aangenomen, heeft Minister Koolmees nu een versoepeling van de NOW aangekondigd. Werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies, die zelf wel een omzetverlies van meer dan 20% hebben, kunnen straks een tegemoetkoming vragen voor de loonkosten op basis van die individuele omzetdaling.

Daaraan heeft de Minister wel een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst moet de werkmaatschappij zelf rechtspersoonlijkheid hebben en mag er geen personeelsvennootschap zijn binnen de groep. De regeling geldt dus niet voor vestigingen en business units. Daarnaast dienen de werkmaatschappijen een verklaring af te geven dat zij geen bonussen of uitkeringen doen aan hun aandeelhouders in 2020. Dat geldt overigens ook voor het inkopen van eigen aandelen door die vennootschappen. Dat is evenmin toegestaan. Ten derde dienen de desbetreffende werkmaatschappijen een overeenkomst aan te gaan met de betrokken vakbonden over werkbehoud. Hierbij wordt aangesloten bij de ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ in de zin van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Om te voorkomen dat er strategisch gebruik wordt gemaakt van de regeling, zijn er tot slot nog enkele aanvullende controlewaarborgen voorgesteld die nog worden uitgewerkt in de standaarden van accountants. Denk daarbij aan de voorwaarde dat het transfer pricing systeem dat over hetzelfde tijdvak in 2019 werd gebruikt, leidend is voor 2020 en niet wordt aangepast.

Hebt u vragen over de toepassing van de NOW binnen uw concern, of wilt u meer weten over de voorgestelde wijzigingen van de NOW regeling? Neem dan contact op met Tom van Dijk of Nathalie van Hellenberg Hubar van onze corona helpdesk. Wilt u meer weten over de toepassing van de NOW in het algemeen, dan staan de specialisten van onze sectie arbeidsrecht voor u klaar.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties