De voorwaarden voor groepsmaatschappijen om zich te beroepen op NOW

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 07/05/20 in Fusies, overnames & herstructureringen, Corona,

Individuele werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen sinds 4 mei 2020 subsidie aanvragen voor hun loonkosten op basis van de omzetdaling van die werkmaatschappij. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

NOW in concernverband

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) heeft als doel om de werkgelegenheid te beschermen door ondernemingen met een omzetverlies van meer dan 20% tegemoet te komen in de loonkosten. Zo kunnen zij gedurende de maanden maart, april en mei 2020 zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers doorbetalen. Bij het bepalen van dat omzetverlies werd steeds uitgegaan van het omzetverlies van de gehele groep voor zover die rechtspersonen in Nederland SV-loon betalen. Voor het bepalen welke vennootschappen tot een groep behoren werd aangesloten bij het groepsbegrip van artikel 2:24a BW, met dien verstande dat dochtervennootschappen voor de toepassing van de NOW tot de groep behoren.

Kritiek

Op het gebruik van het groepsbegrip in de NOW-regeling kwam de nodige kritiek vanuit de samenleving. Slecht lopende werkmaatschappijen van een concern waarbij dat nadeel door goed lopende werkmaatschappijen wordt opgeheven, en waar geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen van het concern bestaat, zouden mogelijk toch kunnen overgaan tot het ontslaan van werknemers omdat zij niet kunnen profiteren van de NOW. Wij schreven daarover al eerder een aantal blogs (‘Toepassing loonsteunmaatregel binnen een concern’, ‘Kunnen werkmaatschappijen zich straks toch beroepen op NOW?’ en 'Groepsmaatschappijen kunnen zich onder voorwaarden beroepen op NOW').

Voorwaarden voor groepsmaatschappijen

Naar aanleiding van die kritiek en op verzoek van de Tweede Kamer is de NOW daarom aangepast. Werkmaatschappijen van concerns met minder dan 20% omzetverlies, die zelf wel een omzetverlies van meer dan 20% hebben, kunnen nu toch een tegemoetkoming vragen voor de loonkosten op basis van die individuele omzetdaling, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. de subsidieaanvraag voor de NOW is gedaan na 4 mei 2020;
  2. de werkmaatschappij is geen personeelsvennootschap, inhoudende dat de bedrijfsmatige activiteiten van de vennootschap niet voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten;
  3. de werkmaatschappij gaat een overeenkomst aan met de betrokken vakbonden of personeelsvertegenwoordiging over werkbehoud;
  4. het groepshoofd geeft een verklaring af dat zij geen bonussen betaalt, aandelen inkoopt of (dividend-)uitkeringen doet aan de aandeelhouders en/of bestuurders over 2020, tenzij daartoe een wettelijke of fiscale verplichting bestaat;
  5. de andere werkmaatschappijen binnen een groep voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de werkmaatschappij waarvoor de omzetdaling wordt bepaald; en
  6. de omzetdaling van de groep bedraagt minder dan 20% over de NOW-periode.

Indien werknemers van de werkmaatschappij opdrachten verrichten bij andere groepsmaatschappijen, wordt de omzet naar boven bijgesteld.

Naast de voorwaarden zijn er eveneens enkele waarborgen ingebouwd door de wetgever. In de nog op te stellen standaarden van accountants wordt nog uitgewerkt hoe de controle van de accountant hierop plaatsvindt.

Hebt u vragen over de aanpassingen op de NOW, neem dan contact op met Nathalie van Hellenberg Hubar of Tom van Dijk. Wilt u meer weten over de toepassing van de NOW, dan kunt u ook contact opnemen met onze collega's van het team arbeidsrecht.

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties