Haven, handel & logistiek

Nederland is de toegangspoort tot Europa, voor transport én logistiek

In de haven van Rotterdam en in het Rijnmondgebied is logistiek de verbindende factor. In de Rotterdamse haven komt per jaar gemiddeld 400 miljoen ton aan goederen binnen. En circa 10% van de Nederlandse beroepsbevolking is werkzaam in deze sector. Genoeg te doen dus, want zonder logistiek staat alles stil.

De sector wacht een flink aantal uiteenlopende uitdagingen. Ondernemingen zullen moeten reageren op de wijzigende financiële markt, stevige internationale concurrentie, investeringen door buitenlandse ondernemingen in bijvoorbeeld het Rotterdamse havengebied en veranderende arbeidsverhoudingen.

De sectorgroep Haven, handel & logistiek van DVAN richt zich op de gehele keten van bedrijven die zich bezig houden met het leveren van goederen en diensten die via de Rotterdamse haven lopen. Onze cliënten zijn actief in vele deelgebieden; offshore; de levensmiddelensector, consumptiegoederen en groothandel, zowel import als export; van afvalstoffentransport tot exceptioneel transport, van tank- en silovervoer tot zeecontainervervoer, van op- en overslag tot binnenvaart.

Onze juristen staan u bij op gebied van:

  • strategische vraagstukken (consolidatie, opvolging, samenwerking, structuur onderneming, overnames en financieringen)
  • het sluiten van complexe contracten (distributie-, outsourcing- en turn key contracten)
  • HR vraagstukken (arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, pensioen, medezeggenschap)
  • risicomanagement (contractenbeheer, governance)
  • internationale en nationale (handels)geschillen (Arbitrage - ICC, NAI, FENEX -, conservatoir beslag - schepen, lading - en handelszaken bij de rechter)

Heeft u een vraag, of wilt u van gedachten wisselen over de ontwikkelingen op de markt en binnen uw bedrijf? Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

KLANTCASES

Begeleiding joint venture inland hubterminal

Onze specialisten hebben een overslagbedrijf in de regio Rotterdam begeleid bij het opzetten van een joint venture die een inland hubterminal exploiteert, zodat deze terminal kan fungeren als ‘extended’ gate van een grote Rotterdamse container teminal operator en als inland terminal voor de nabijgelegen zeehavens. De joint venture beschikt over mogelijkheden om containers per binnenvaart, spoor en truck af te handelen en faciliteert daarmee een congestievrije en duurzame verbinding tussen de diverse knooppunten in de regio. In deze joint venture komt de intensieve samenwerking tussen beide bedrijven, die al enkele jaren plaatsvond, concreet van de grond en wordt de potentie voor de huidige overslagactiviteiten van de klant bijna vertienvoudigd.

reorganisatie exploitatiemodel scheepvaartonderneming

Recent hebben wij één van onze klanten bijgestaan, die bij het exploiteren van veerdiensten van het gebruik van bareboat charters wilde overstappen naar exploitatie op basis van time charters. We hebben op verzoek van de klant in eerste instantie in kaart gebracht welke gevolgen een dergelijke wijziging zou hebben voor mogelijk als gevolg daarvan boventallig te verklaren arbeidsplaatsen. Vervolgens hebben wij de klant geadviseerd over de diverse aspecten rondom eventuele herplaatsing van personeel en hebben onze arbeidsrecht- en medezeggenschapsspecialisten een actieve rol gespeeld in de onderhandelingen met de ondernemingsraad (OR). Met hun hulp is een zowel voor de directie als voor de OR een acceptabele oplossing gevonden en zijn dreigende acties van personeel en vakbonden tijdig afgewend.

Grensoverschrijdende arbeid

Welke arbeidsrechtelijke risico’s loop ik als ik met een buitenlandse bedrijf een aannemingsovereenkomst sluit en de werkzaamheden worden in Nederland verricht?

Deze vraag kwam van een bedrijf uit de haven, dat zich onder andere bezig houdt met het bouwen en repareren van schepen. In deze branche wordt vaak zaken gedaan met buitenlandse bedrijven. DVAN heeft het bedrijf geadviseerd en de aannemingsovereenkomst zodanig aangepast dat de belangen van het bedrijf zijn beschermd op het moment dat blijkt dat het buitenlandse bedrijf haar verplichtingen uit de WagwEU en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) niet nakomt.

Outsourcing project

Advisering, begeleiding en contractuele uitwerking van een outsourcing project waarbij onze opdrachtgever, een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener, alle Nederlandse warehouseactiviteiten van een fabrikant van consumentenprodukten overneemt. Met een projectteam bestaande uit o.m. HR- en outsourcingspecialisten is het proces van begin tot aan de uiteindelijke ondertekening van een gedetailleerde en uitgebreide outsourcing overeenkomst tot een goed einde gebracht.

Vennootschapsrechtelijke reorganisatie

Vennootschapsrechtelijke reorganisatie voor vervoer van vliegend personeel: DVAN is actief betrokken geweest bij de advisering en uitvoering van de vennootschapsrechtelijke reorganisatie. Het betrof het structureren van de vennootschappen waarin verschillende onderdelen van een vervoersbedrijf van personen zijn onderverdeeld over verschillende vennootschappen teneinde risico te spreiden. Hierbij kan gedacht worden aan het onderverdelen van de contracten, personeel, vervoersmiddelen, onroerend goed. Tevens is geadviseerd bij de aankoop van vastgoed van een projectontwikkelaar.

Fusie begeleiding Europese activiteiten

Begeleiding door DVAN van een juridische fusie tussen de Europese activiteiten van 2 wereldwijd opererende logistieke dienstverleners op het gebied van ocean en airfreight forwarding, transport en warehousing met 7 magazijnen in Nederland en een gezamenlijke oppervlakte van 60.000 m2. 

Meer informatie & contact

Neem vrijblijvend contact op met het team haven, handel & logistiek advocaten van DVAN.