Agri & food

De levensmiddelenmarkt is één van de meest gereguleerde markten binnen de EU

vrije markt versus regulering

Maatschappelijke belangen, zoals het recht op goede en veilige voeding & het recht op eerlijke informatie over voeding vragen om overheidsregulering. Tegelijkertijd kenmerkt de markt zich door vrije concurrentie, waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven in deze sector. In dit spanningsveld spelen techniek & voedingstechnologie een cruciale rol.

klanten over DVAN

Inmiddels is Hearthside Europe alweer enkele jaren geleden een samenwerking met DVAN Advocaten aangegaan. In deze periode zijn vooral vraagstukken ten aanzien van arbeidsrecht, de OR en IP aan hen voorgelegd. DVAN onderscheidt zich door haar persoonlijke, informele benadering en weet complexe kwesties en/of thema’s te vertalen naar begrijpelijke taal.  De terugkoppeling van DVAN is altijd zeer compleet, snel voor handen en geeft duidelijk weer binnen welke kaders gehandeld dient te worden en welke risico’s een bepaalde strategie en/ of keuze met zich mee kan brengen. In mijn rol als HR Manager ervaar ik DVAN als een ‘extended collega’, die mij ondersteunt in het geven van passende adviezen aan het Management team van Hearthside Europe, het maken van beleid en in het behandelen van precaire of complexe casussen.

interactie tussen experts

Kennis van regelgeving, juridische interpretatie en implicaties is minstens zo belangrijk als kennis van de markt & de techniek. Interactie tussen bedrijven uit de Agri & Food sector en juristen is daarom van groot belang.

De juristen van DVAN hebben ruime ervaring met de brede levensmiddelenmarkt. Wij werken voor bedrijven uit de gehele keten (‘from farm to fork’), inclusief de toeleverende bedrijven. Onze specialistische kennis op het gebied van levensmiddelenregelgeving gecombineerd met onze ervaring op het breed juridisch terrein, maakt ons tot een goed geïnformeerde & betrokken gesprekpartner. Daarbij maken wij tevens gebruik van ons brede netwerk in de branche & en de goede contacten met diverse kennisinstituten.

food valley society

DVAN is partner van de Food Valley Society

contact

Heeft u een vraag, of wilt u van gedachten wisselen over de ontwikkelingen op de markt en binnen uw bedrijf? Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
 

Recente zaken in de agri & food

Heeft u vragen over relevante wet- & regelgeving in de agri & food?

Neem dan contact op met één van de teamleden van de sectorgroep agri & food