recente zaken agri food

Onze ervaring in de agri & food sector

Compliance trainingen

DVAN verzorgt met regelmaat inhouse-trainingen voor ondernemingen die in sterk gereguleerde sectoren actief zijn. Zo is er een training verzorgd op het gebied van recall-management aan een internationale supermarktretailer. Bij een internationale producent van diverse A-merk-zuivelproducten werd een training gegeven op het gebied van het algemene mededingingsrecht en voedsel- & warenwetgeving.

Joint venture om nieuwe markt te ontginnen

DVAN heeft een groot internationaal diervoederbedrijf begeleid bij het opzetten van een strategische joint venture met een partner in Zuidoost-Azië. Hierbij is advies verleend bij het opzetten van de juridische structuur voor de samenwerking en is samen met de notaris de nieuwe juridische entiteiten opgericht.

Boete NVWA voorkomen

‘Welke claim met betrekking tot een voedingsproduct mag ik maken?’ Deze vraag kwam van een retailer in superfoods die zich afvroeg wat precies is toegestaan. Naast advies hierover heeft DVAN de retailer begeleid en ondersteund in het traject met de toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Door nauw overleg met de NVWA is een hoge boete voorkomen en is de onderneming niet aan de ‘publieke schandpaal’ genageld.

Implementatie goede Corporate Governance

DVAN heeft geadviseerd over de implementatie van goede corporate governance in de statuten van een groot familiebedrijf, actief in de ontwikkeling en bevordering van groente- en andere zaden in (sub)tropische gebieden. Daarnaast heeft DVAN de structuur van het concern helpen wijzigen, om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen voor de toekomst.

Certificering van aandelen

Voor een belangrijke producent en leverancier van bakkerijgrondstoffen uit België, is DVAN opgetreden als adviseur bij de certificering van aandelen, in het kader van bedrijfsoverdracht (en de planning daarvan).

Grensoverschrijdend fuseren

DVAN heeft de grensoverschrijdende fusie van twee vennootschappen in de foodsector begeleid. De verkrijgende vennootschap was een Nederlandse vennootschap, de verdwijnende vennootschap was een Duitse vennootschap.

Aandelentransactie

DVAN heeft een handelsbedrijf dat gespecialiseerd is in vollegronds- en glasgroenten en een teelt-, handels- en productiebedrijf in groente begeleid bij het fuseren tot een gezamenlijke internationaal opererende onderneming.

Management Buy-Out

DVAN heeft het management van een internationaal opererende producent van diverse soorten biscuits geadviseerd bij de gezamenlijke verwerving van de aandelen van de aandeelhouders en geadviseerd bij het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst .

Acquisitie

Een van de grotere producenten van polythyleen verpakkingsmateriaal in Europa heeft 100% van de aandelen verworven van een broodzakkenproducent waar jaarlijks 550 miljoen broodzakken werden geproduceerd. Door deze overname is de positie van koper op de markt van het fabriceren van verpakkingsmaterialen vergroot. DVAN heeft koper in deze transactie geadviseerd.

Huisadvocaat

Als huisadvocaat begeleidt DVAN een cateraar die zich primair richt op scholen en bedrijven bij het vormgeven van haar groepsstructuur, ook door het aangaan van participaties en andere vormen van samenwerking. DVAN verzorgt alle contracten die deze cateraar nodig heeft bij haar bedrijfsvoering, al dan niet in het kader van aanbestedingen en adviseert zij over diverse kwesties.

Algemene voorwaarden

DVAN heeft een bedrijf dat als doelstelling het optimaliseren van de handelsketen tussen kwekers en handelaren van bloemen heeft, geadviseerd over de contracten met de kwekers en handelaren en heeft algemene voorwaarden gemaakt die aansluiten bij de specifieke dienstverlening van dit bedrijf.