Antitrust Alliance

DVAN is met ingang van 1 juni 2019 lid geworden van de Antitrust Alliance 

De Antitrust Alliance is een EU-wijd netwerk van advocatenkantoren. De alliantie brengt de kennis en middelen van onafhankelijke gespecialiseerde mededingingsrechtteams uit een groot aantal lidstaten van de Europese Unie samen om cliënten een volledig mededingingsrechtelijk advies te geven.

 

Voor meer informatie zie de website: Antitrust Alliance.org 

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Eric Janssen

Publicaties

Staatsteun & Sport – wat zijn de spelregels?

Al sinds jaar en dag wordt de sportsector door de overheid gesteund. Deze steun kan allerlei vormen aannemen zoals bijvoorbeeld het tegen een niet-marktconforme vergoeding verstrekken van leningen, sponsoring, het huren respectievelijk verhuren van sportaccommodatie of het financieren van de bouw van dergelijke infrastructuur. Ook in de sportsector moet overheidssteun aan de Europese staatssteunregels worden getoetst. Tot voor kort leek de Europese Commissie echter terughoudend om de staatssteunregels in de sportsector toe te passen. Daar is inmiddels verandering in gekomen.

In de brochure ‘Staatsteun & Sport - wat zijn de spelregels?` gaan Marie Løvbjerg, Horten Advocaten [Denemarken] en Eric Janssen, DVAN Advocaten [Nederland] in op de actualiteiten rond staatssteun in de sport. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden leggen zij de basisregels uit. Wanneer kwalificeert overheidssteun ten behoeve van sport als staatssteun? Daarnaast behandelen zij specifieke thema’s zoals accommodaties, professionele sportclubs, sportwedstrijden en breedtesport. Tot slot bevat de brochure links naar door diverse Europese advocaten geschreven blogs over het thema staatssteun en sport.

De brochure, die verkrijgbaar is in het Engels en het Nederlands, wordt uitgegeven door de Antitrust Alliance. DVAN advocaten is het Nederlandse lid van dit netwerk van Europese advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht en staatssteunrecht.

Samen succesvol

Onze mensen

Samen succesvol