TOEGANG TOT HET UBO REGISTER per direct opgeschort

door: Imbert van Weverwijk op 25/11/22 in Fusies, overnames & herstructureringen,

Het is tot nader order niet meer mogelijk om UBO-uittreksels op te vragen bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft de openbare toegang tot de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden namelijk stopgezet naar aanleiding van een verzoek van de Minister van Financiën, Sigrid Kaag. De aanleiding voor het verzoek van de Minister is een recente uitspraak van het Hof van Justitie, in verband met privacy.

UBO'S EN PRIVACY

Het UBO register is al langer een doorn in het oog van diverse voorvechters van privacy, zoals de Stichting Privacy First, die eerder een rechtszaak over het UBO-register verloor in eerste aanleg en in hoger beroep. Het verzoek van de Minister van Financiën om de openbare toegang tot het UBO-register voorlopig stop te zetten, volgde naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie.

Het Hof oordeelde dat de publieke toegang tot het UBO register een ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en in het recht op bescherming van persoonsgegevens vormt.

REGISTRATIEPLICHT

Het is nog niet duidelijk welke definitieve gevolgen de uitspraak van het Hof van Justitie zal hebben op het UBO-register. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de Minister van Financiën aan dat de uitspraak zal worden geanalyseerd, en dat in overleg zal worden getreden met de Europese Commissie om te kijken welke informatieverstrekking wel mogelijk is. 

Ondanks de uitspraak blijft het voor organisaties verplicht om hun UBO's te registreren. Dit is verplicht sinds 27 maart 2022. Het niet bijhouden en/of niet inschrijven van de UBO's van je organisatie kan diverse gevolgen hebben, zoals een boete, een taakstraf of zelfs een celstraf. Ook kan door het bureau dat toeziet op de handhaving van UBO registraties een last onder dwangsom worden opgelegd.

WIE ZIJN UBO'S?

Wie zijn de UBO's van een organisatie? Kortgezegd gaat het om aandeelhouders of economisch belanghebbenden met een belang van meer dan 25% in de organisatie. Het kan ook gaan om mensen die op een andere manier zeggenschap of stemrecht hebben in de organisatie. Als er geen UBO's zijn, dan moeten de statutaire bestuurders als Pseudo-UBO's worden ingeschreven.

MEER WETEN?

Heeft u een vraag over de uiteindelijk belanghebbenden van uw organisatie? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ondernemingsrecht? Neem contact op met een van onze specialisten, Imbert van Weverwijk: t +31 10 313 39 04 of e imbert.vanweverwijk@dvan.nl, of Stijn van der Stap: t +31 10 241 30 51 of e stijn.vanderstap@dvan.nl.

REAGEREN OF VRAGEN?