"Spooknota’s en acquisitiefraude"

Blijf als ondernemer alert!

door: Ton van Oosten op 30/03/17 in Handelsrecht ,

Houd oplichters van uw lijf! Wij geven u 3 tips

MKB-ondernemingen zijn een gewilde doelgroep voor malafide partijen die de ondernemers op slinkse wijze geld uit de zak proberen te kloppen. Spooknota’s en andere vormen van acquisitiefraude zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag, ondanks verwoede pogingen van brancheorganisaties, belangenbehartigers, de media en de wetgever om deze vorm van fraude uit te roeien.

handtekening op document blijkt overeenkomst

Voor u het weet is namens uw bedrijf een handtekening gezet op een document dat later tóch een overeenkomst blijkt te zijn, en moet u jaren lang bizar hoge bedragen betalen om in ruil daarvoor op een volstrekt onbeduidende website met naam en telefoonnummer vermeld te staan. Blijf alert! Richt uw organisatie zodanig in dat het risico dat u slachtoffer wordt van oneerlijke handelspraktijken zo klein mogelijk is. 

spookfacturen

En datzelfde geldt voor het betalen van spookfacturen. Overtuigd dat er sprake is van een betalingsverplichting (omdat de factuur nu eenmaal veel lijkt op die van een wèl gerenommeerde partij) heeft u geheel onverplicht een aanzienlijk bedrag betaald waar helemaal niets tegenover staat.

proefprocedure mkb-nederland

En dan begint de strijd om van zo’n onbedoelde overeenkomst af te komen of uw geld terug te krijgen. Die strijd is vaak lastig, omdat de fraudeur beschikt over een getekende overeenkomst, waarin immers wel de essentialia van de afspraken staan vermeld. Heel onduidelijk, in kleine lettertjes en op misleidende wijze tot stand gekomen, maar toch, het staat er wel.

MKB-Nederland heeft enkele jaren geleden een proefprocedure gevoerd tegen enkele van deze malafide partijen om zodoende MKB-ondernemers te hulp te schieten. In die procedure is uitvoerig stilgestaan bij de veelgebruikte ‘modus operandi’ en de bewijsproblemen waarmee een ondernemer vaak wordt geconfronteerd als hij zich tegen de onterechte incasso’s wil verweren.

Die uitvoerige civiele procedure, waarin gebruik gemaakt werd van een undercover-opname van TROS Opgelicht?!, heeft geleid tot een bruikbare uitspraak van de rechter in 2013. In deze uitspraak heeft de rechter óók een hele duidelijke aanwijzing gegeven aan de wetgever om de wet aan te passen zodat acquisitiefraude en andere misleidende handelspraktijken verder en beter kunnen worden bestreden. De rechter is immers in zekere zin ook beperkt in zijn mogelijkheden om in te grijpen, hoe zeer hij dat ook zou willen.

wetgever

De politiek heeft die handschoen opgepakt en dankzij initiatieven van Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD) heeft dat  per 1 juli 2016 geleid tot aanpassing van zowel het Burgerlijk Wetboek als het Wetboek van Strafrecht. Daarmee hebben MKB-ondernemers betere instrumenten in handen gekregen om uit de klauwen van de fraudeurs te blijven, en is het  frauduleus handelen ook expliciet strafbaar gesteld.

conclusie

De wetswijzigingen zijn uiteraard positief, maar betekenen helaas niet dat het versturen van spooknota’s en het plegen van acquisitiefraude onmiddellijk zijn gestopt. Want een wettelijke regel is mooi, maar malafide partijen zijn nu juist bij uitstek degenen die zich van wetten en regels weinig tot niets aantrekken.

Daarom blijft het essentieel dat u als ondernemer uw organisatie zodanig inricht dat u geen slachtoffer kunt worden. Want voorkomen is nog altijd (veel) beter dan uiteindelijk uw gelijk bij de rechter te moeten halen.

drie preventieve maatregelen

  1. Voorlichting: geef voorlichting aan medewerkers (met name administratieve en marketing medewerkers) en bouw checks en balances in.
  2. Bevoegdheden: creëer bewustwording bij medewerkers en regel interne en externe bevoegdheden goed (wie mag er tekenen, wie controleert dat?).
  3. Naleving: zorg dat de interne regels worden nageleefd! Té vaak vertrouwen we erop dat het allemaal wel goed gaat, maar té vaak gaat het juist daarom mis.

meer informatie / vragen

We helpen u graag om die checks en balances in te bouwen en binnen uw organisatie het bewustzijn van de risico’s te vergroten. Gaat het onverhoopt toch mis? Dan staan wij u graag bij om dergelijke oplichters alsnog van uw lijf te houden. Wij komen graag bij u langs om persoonlijk kennis te maken en te inventariseren hoe uw organisatie ervoor staat en wat er eventueel zou kunnen worden verbeterd. 

U kunt geheel vrijblijvend contact met mij opnemen via e-mail ton.van.oosten@dvan.nl of via telefoon +31 10 313 39 03 / 06 22 38 82 69. 

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties