Ontmoet Ton

U kunt bij Ton terecht voor:
 • Aandeelhouders- & vennootschapsgeschillen
 • Beslag- & executierecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheden
 • Nationale- & internationale handelsgeschillen
 • Post-closing geschillen
 • Vastgoed gerelateerde geschillen en transacties (huur-, bouwrecht en OG transacties)
Recente zaken van Ton

Garantieclaims na overname
Kort geleden stond Ton de eigenaar van een internationaal opererende onderneming in de verzekeringsbranche bij in de (financiële) afwikkeling van een complexe overname door een grote verzekeraar. De overname en met name de bepaling van de definitieve koopsom leidden echter tot diverse conflicten en garantieclaims tussen koper en verkoper. Partijen zijn er buiten de rechter om tijdens de onderhandelingen uitgekomen.

Dividendbeleid familiebedrijf
Ton staat meerdere aandeelhouders van een grote familievennootschap bij in een hoogoplopend conflict met een van de andere aandeelhouders. Het conflict betreft het te voeren dividendbeleid. Inmiddels zijn er meerdere procedures geweest, waaronder een kort geding, turboappel, bodemprocedure en enquêteprocedure bij de ondernemingskamer in Amsterdam.

Kort geding vastgoedonderneming
Met succes heeft Ton een Rotterdamse vastgoedeigenaar bijgestaan bij een conflict met een vastgoedontwikkelaar-eigenaar van aangrenzende bedrijfspanden. Dit geschil betrof de rechtsgeldigheid, aard en omvang van kwalitatieve verplichtingen, die van doorslaggevende invloed waren op het gebruik en daarmee de waarde van een aantal percelen grond. De rechter stelde de klant in een kort geding volledig in het gelijk.

Klanten over Ton

'Sinds begin 2015 staat Ton ons familiebedrijf bij in verschillende gecompliceerde procedures. Ook al reikte onze juridische kennis in het begin nog niet ver, er was altijd duidelijke onderlinge afstemming over de te kiezen strategieën. Ton komt snel tot de kern van de zaak en geeft zeer bruikbaar advies. Daarnaast begrijpt hij goed dat humor een belangrijke component is om de sfeer goed te houden in gespannen tijden. Het is erg prettig dat hij altijd bereikbaar is en bereid is tijd vrij te maken. Wij zijn dan ook zeer tevreden over zowel de samenwerking als zijn prestaties.'
Martin Matser, CEO Matser Beheer B.V. (onderdeel Van der Valk-groep)

'Inter Building Group B.V. werkt regelmatig samen met Ton, ook in omvangrijke en complexe kwesties. Wij zijn erg te spreken over zijn betrokkenheid en de kwaliteit van zijn werkzaamheden. Ook buiten werktijd is hij altijd bereikbaar. Ton is een zeer betrouwbare en kundige advocaat, wat vaak heeft geleid tot positieve uitkomsten. Hij komt altijd zijn afspraken na, heeft integriteit hoog in het vaandel staan en laat zich, door zijn inzicht en vakkennis, niet van de wijs brengen in welke kwestie dan ook. Wij kunnen hem dan ook van harte aanbevelen.'
Renée Nolting, directeur Inter Building Group B.V.

'Ton heeft Eurofins in Nederland al diverse malen bijgestaan met juridisch advies op diverse gebieden, zoals huurbedingen, incasso’s, aandeelhouderskwesties en mediazaken. Kenmerken van zijn dienstverlening zijn: 24/7 beschikbaar, snelle feedback, goede onderlinge afstemming over uit te zetten acties, vooraf overleg, in de gaten houden van kosten, meedenken/sparren, transparantie, allround advisering en probleemoplossend. Het is prettig om op deze manier samen te werken en op een gerichte manier gebruik te maken van Ton zijn juridische expertise.'
Marcel Oerlemans, financieel directeur Eurofins NSC Netherlands B.V.

'In een aantal zaken heeft Ton ons juridisch bijgestaan, met name huurgeschillen en een aandeelhouders discussie. Reden dat ik elke keer terug kom, is omdat Ton altijd het grote geheel in de gaten houdt met wat voor jou als klant het beste is. Hij weet de juiste balans te vinden tussen enerzijds het op een volhardende manier een punt maken en anderzijds af en toe even afwachten. Met de juiste vakkennis is hij hard op de inhoud, maar altijd vriendelijk in de omgang en als het uiteindelijk nodig is, gaat hij de juridische confrontatie zeker niet uit de weg.'
Roderick de la Houssaye, directeur Nedcargo

‘Door een voor ons onverwachte arbitragezaak direct na een bedrijfsovername, realiseerden wij ons dat een professionele juridische begeleiding noodzakelijk was. Daar deze arbitragezaak op meerdere fronten werd aangegaan en de verwachting was dat dit wel eens een langlopende kwestie kon worden, heb ik besloten om een beroep te doen op de ervaring en expertise van Ton. Gedurende het jarenlange arbitrageproces heeft zijn dossierkennis, zijn betrokkenheid maar vooral ook zijn volhardendheid er voor een belangrijk gedeelte toe bijgedragen dat wij de arbitrage op nagenoeg alle fronten met een zeer positief resultaat hebben kunnen afsluiten. De opmaat voor een jarenlange samenwerking.’
Jos de Nijs, Algemeen directeur Royal Roofing Materials B.V.

Lidmaatschappen

 • Vereniging van Procesrecht
 • Vereniging Corporate Litigation
 • Vastgoedsociëteit ‘Oude Maas’
 • VNO-NCW
RECHTSGEBIEDENREGISTER

Ton van Oosten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

 • Burgerlijk procesrecht; sub rechtsgebieden arbitrage, beslag- en executierecht, litigation
 • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Ton van Oosten

Partner /

Samen succesvol