Nieuwe regels bestuur en toezicht stichtingen en verenigingen

Verantwoordelijkheid verankerd in een wetsvoorstel

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 14/06/16

"Na invoering van het Wetsvoorstel gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels op het gebied van bestuur en toezicht."

Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen zijn niet snel aansprakelijk. Grote kans dat hier binnenkort verandering in komt. Minister Van der Steur presenteerde onlangs het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer (hierna: 'het Wetsvoorstel'). Dit Wetsvoorstel is een uitbreiding op de in 2012 gelanceerde Wet Bestuur en Toezicht, waarin bijzondere regels werden vastgelegd voor het bestuur van en toezicht op BV's en NV's.

Het doel van de nieuwe regels

Het nieuwe Wetsvoorstel heeft als doel om de regels voor BV's en NV's, ook voor bestuurders en toezichthouders van andere rechtspersonen te laten gelden. Denk daarbij aan: (niet-) commerciële stichtingen, verenigingen en coöperaties, maar ook aan kerkgenootschappen en publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies.

De belangrijkste wijzigingen:
  1. een wettelijke basis voor toezichthouders van stichtingen en verenigingen;
  2. bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen dienen zich bij de vervulling van hun taak te richten naar het belang van de rechtspersoon;
  3. bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden wanneer een faillissement van de rechtspersoon grotendeels is veroorzaakt door onbehoorlijke taakvervulling;
  4. bestuurders of toezichthouders met een tegenstrijdig belang dienen zich te onthouden van deelname aan de besluitvorming en beraadslagingen;
  5. er komen meer gronden voor ontslag van bestuurders en toezichthouders van stichtingen, die het belang van een stichting schaden.
Kritiek

Op de voorgestelde wijzigingen is de nodige kritiek geuit. Velen vinden het niet in verhouding dat bestuurders en toezichthouders van met name kleine en niet-commerciële verenigingen en stichtingen kunnen worden aangesproken voor de onbehoorlijke vervulling van hun taak, terwijl zij hun werk vaak verrichten zonder dat zij daarvoor worden betaald.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden en of er voor die onbezoldigde bestuurders en toezichthouders misschien een aparte regeling komt.

Kortom, na invoering van het Wetsvoorstel gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels op het gebied van bestuur en toezicht. Het is verstandig om hierop voorbereid te zijn. Laat u als (toekomstig) bestuurder en/of toezichthouder goed voorlichten over de risico's van het bestuurder- of toezichthouderschap en overweeg een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarnaast is het van belang om tijdig statuten en/of huishoudelijke reglementen aan te passen op de nieuwe wetgeving.

Meer weten over de nieuwe regeling of over bestuur en toezicht bij de BV of NV? Bel of mail mij +31 10 313 39 00 / nathalie.hubar@dvan.nl of stuur me een berichtje via Linkedin of Twitter.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties