Meten is weten, maar wat mag je als werkgever weten van je werknemer?

door: op 30/04/20 in IT, IT- & Privacyrecht, Corona, ICT- & Privacyrecht,

Iedereen wil zo snel mogelijk weer dat zijn of haar werknemers op kantoor aan de slag kunnen, maar een gezonde werkomgeving staat voorop. Veel werkgevers kiezen er nu dan ook voor om werknemers te verplichten hun temperatuur op te laten nemen alvorens ze toe te laten op de werkplek, maar mag dat?

Medische gegevens

Als werkgever mag je geen medische gegevens van jouw werknemers verwerken. Je mag als werkgever dus niet gegevens over de gezondheid van de werknemer verwerken of de temperatuur opnemen. Het verwerken van dergelijke gegevens is een overtreding onder de AVG. Meet je als werkgever toch de temperatuur van de werknemer dan kan dat tot gevolg hebben dat er hoge boetes worden opgelegd. Dat het opmeten van de temperatuur van de werknemers in strijd is met de AVG wordt ook bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Vraag is dan: wat mag dan wel?

Mogelijkheden

Als werkgever mag je de werknemers niet zelf testen op corona en/of de temperatuur opmeten. Een bedrijfsarts mag de werknemers wel testen op corona. Daarnaast kan je als werkgever mogelijk de verplichting opleggen aan jouw werknemer om thuis aan het begin van de werkdag zijn of haar temperatuur op te meten en om bij een “verdachte” temperatuur thuis te blijven. Dergelijke verplichtingen kun je bijvoorbeeld vastleggen in een corona-protocol. Voor tips en informatie over wat je daar nog meer kan opnemen verwijzen wij graag naar de blog van collega’s Hazan en Carlijn.  

De bijzondere omstandigheden van de coronacrisis kunnen aanleiding vormen voor de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie te verstrekken over dit onderwerp. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte als hierover ontwikkelingen zijn.

UPDATE

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft afgelopen week haar standpunt genuanceerd. Eerst stelde de Autoriteit Persoonsgegevens zich op het standpunt dat het meten van de temperatuur van de werknemer in strijd is met de AVG. Echter als geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens dan is de AVG niet van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu aangegeven – volledig in lijn met de AVG – dat het enkel aflezen van de temperatuur zonder dat de temperatuur wordt geregistreerd of in een geautomatiseerd systeem wordt opgenomen niet in strijd is met de AVG. Bij het enkel aflezen van de temperatuur is namelijk geen sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dit laat echter onverlet dat de meeste werknemers het laten opmeten van zijn of haar temperatuur waarschijnlijk als een inbreuk op zijn of haar privacy zou ervaren of willen aanvechten op grond van goed werkgeverschap.

Voor vragen over dit onderwerp of andere vragen op het gebied van Privacy kun je contact opnemen met Lisanne Veerbeek , Praktijkgroep ICT en Privacy, Lisanne.veerbeek@dvan.nl, m +31 6 51 06 52 02.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties