Maakt Europa eindelijk de cirkel rond?

Wijziging kaderrichtlijn afvalstoffen

door: Nathalie van Hellenberg Hubar op 13/07/17 in Agri & food,

Bevorderen van de circulaire economie door een wijziging in de afvalstoffenrichtlijnen. Komt er nu eindelijk meer wetgeving om de circulaire economie te stimuleren? Het lijkt er wel op!

De drie grote Europese institutionele instellingen, het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie zijn van plan om een pakket afspraken vast te leggen om afval te verminderen en de omgang met grondstoffen verder te verbeteren. De drie instellingen zitten echter nog niet helemaal op een lijn.

De Commissie heeft in december 2015 in het kader van het actieplan 'maak de cirkel rond' diverse voorstellen gedaan om een aantal afvalrichtlijnen te wijzigen, waaronder de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Doel van de voorgestelde wijzigingen is onder meer het verminderen en recyclen van afval en het beter omgaan met grondstoffen.

De kaderrichtlijn afvalstoffen

De kaderrichtlijn afvalstoffen uit 2008 heeft tot doel om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Onder meer door beperking van de negatieve gevolgen van de productie van afvalstoffen, en de beperking en het efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarnaast heeft de richtlijn als doel om bij te dragen aan een Europese recyclingmaatschappij.

De kaderrichtlijn geeft onder meer een raamwerk om te bepalen of een zaak moet worden beschouwd als afvalstof en geeft regels voor het verwerken, vervoeren en toepassen van die afvalstoffen. Een en ander is in Nederland onder meer vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Die definitie in de kaderrichtlijn kan de circulaire economie in zoverre beperken dat wanneer iets wordt gekwalificeerd als afvalstof, die stof niet eenvoudig als grondstof of hulpbron kan worden gebruikt.

De kaderrichtlijn heeft echter ook tot doel om de circulaire economie in Europa te stimuleren. Om die reden is het binnen de kaderrichtlijn bijvoorbeeld mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, afvalstoffen te beschouwen als zogenaamd end-of-waste. Hierdoor kunnen zij eenvoudig worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Het ziet er naar uit dat als gevolg van de voorgestelde wijziging van de doelstelling, onder meer deze kaderrichtlijn zal worden aangepast om die nieuwe doelstellingen te kunnen behalen.

De discussie

De drie Europese instanties zijn het niet helemaal met elkaar eens. Zo wil de Raad de door de commissie gestelde doelstellingen verzwakken, en wil het Parlement juist strengere afspraken en ambitieuzere doelstellingen dan die door de Commissie zijn voorgesteld. Het gaat dan met name over de doelstellingen voor de percentages recycling in 2030. Zo wenst de Commissie bijvoorbeeld dat 65% van het stedelijk afval word gerecycled, wil het Parlement een doelstelling van 70% en de Raad 60%. Die afwijkingen gelden ook bij de recyclingdoelstelling voor verpakkingsafval en de doelstelling om het storten van afval te verminderen.

Het zal nog wel even duren voor de Raad, de Commissie en het Parlement overeenstemming bereiken. Zodra dat is gebeurd zullen concrete voorstellen volgen om de afvalrichtlijnen te wijzigen, waarna deze geïmplementeerd worden in de wetgeving van de lidstaten. Kortom, er gaat nog wel wat tijd overheen.

Wij houden jullie daar natuurlijk graag van op de hoogte.

Wil je meer weten over circulair ondernemen, hergebruik van afvalstoffen en de kaderrichtlijn? Bel of mail Marco Balhuizen (+31 030 285 303/ marco.balhuizen@dvan.nl) of Nathalie van Hellenberg Hubar (+31 10 313 39 00 / nathalie.hubar@dvan.nl) of stuur ons een berichtje via Linkedin of Twitter.

REAGEREN OF VRAGEN?