DE NIEUWE WET FRANCHISE: HET POSTCONTRACTUELE NON-CONCURRENTIEBEDING

door: Eric Janssen op 08/10/20 in Retail, Handelsrecht,

Op 1 januari 2021 zal naar verwachting de Wet franchise in werking treden. Het wettelijk kader wordt besproken in de blog: De nieuwe Wet franchise: de hoofdpunten. In deze blog komen de specifieke voorschriften met betrekking tot het zogenaamde postcontractuele non-concurrentiebeding aan de orde.

Postcontractueel non-concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding beperkt de franchisenemer bepaalde activiteiten uit te oefenen vanaf het moment dat de franchiseovereenkomst eindigt. Doorgaans mag de gewezen franchisenemer op grond van een dergelijk beding gedurende een bepaalde periode binnen een afgebakend geografisch gebied geen producten of diensten aanbieden die hij voordien als franchisenemer aanbood. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk beding de verdiencapaciteit van de gewezen franchisenemer beperkt. Het ontbreken van een postcontractueel non-concurrentiebeding kan nieuwe franchisenemers daarentegen belemmeren bij het opstarten c.q. voortzetten van de franchise-onderneming. Hier zit een franchisegever doorgaans niet op te wachten, want dat kan de continuïteit van zijn formule negatief beïnvloeden. Gelet hierop heeft de wetgever in zekere zin een belangenafweging gemaakt: een postcontractueel non-concurrentiebeding is slechts toelaatbaar voor zover dat noodzakelijk is ter bescherming van de knowhow binnen de franchiseformule. Die noodzakelijkheid heeft de wetgever vervolgens strak ingekaderd. 

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen, waarin die regels op hoofdlijnen worden besproken.

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties