De integrale kosten van havenligplaatsen: de casus Hellevoetsluis

door: Eric Janssen op 19/06/19 in Haven, handel & logistiek, Insolventierecht,

Een overheidsinstelling die een economische activiteit verricht is op grond van de Wet markt en overheid (WM&O) verplicht daarvoor tenminste de integrale kosten in rekening te brengen. In een uitspraak van 11 juni 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigd dat bij de berekening van de integrale kosten van de ligplaatsen in een plaatselijke jachthaven zowel de kosten van de haveninfrastructuur, als de vermogenskosten van de water moeten worden meegenomen.

Klik hier voor het volledige artikel van Eric Janssen

Meer publicaties over dit onderwerp

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties