Annotatie: hebben werknemers een retentierecht op door de werkgever geleasete auto’s?

door: Merel Heilbron op 09/06/22 in Insolventierecht,

Kunnen werknemers/taxichauffeurs een retentierecht op door de werkgever geleasete auto’s inroepen tegenover de leasemaatschappij voor onbetaalde loonvorderingen? Die vraag staat centraal in het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 30 november 2021. 

Merel Heilbron annoteerde het arrest voor JOR. Het hof ontzegt de werknemers/taxichauffeurs volgens haar op goede gronden het retentierecht.

De werknemers stelden onbetaalde loonvorderingen te hebben op hun (inmiddels gefailleerde) werkgever. Hun werkgever had de auto’s waarmee de werkzaamheden werden uitgevoerd geleased. De werknemers weigerden de afgifte van de auto’s aan de leasemaatschappij met een beroep op het retentierecht. De gestelde loonvorderingen van de chauffeurs vloeien volgens het hof niet voort uit een overeenkomst ‘met betrekking tot de zaak’ zoals art. 3:291 lid 2 BW vereist, maar uit een arbeidsovereenkomst. Er bestaat daarom geen (voldoende) verband tussen de loonvorderingen en de auto’s.

Het arrest zelf is hier te vinden.

REAGEREN OF VRAGEN?