Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn de motor van de Nederlandse economie en zorgen voor groei en werkgelegenheid.

Net zoals andere ondernemingen, zijn familiebedrijven gefocust op continuïteit en het behalen van positieve resultaten. Daarnaast komen bij familiebedrijven dezelfde geschillen voor als bij andere bedrijven.

Wij weten echter ook dat familiebedrijven zich op verschillende onderdelen onderscheiden van niet-familiebedrijven, door de bijzondere dynamiek tussen familie-, eigendoms- en bedrijfsbelangen.  Als specialisten van de sectorgroep familiebedrijven zijn wij goed bekend met de specifieke uitdagingen die deze dynamiek met zich brengt. Wij begrijpen dat een juiste balans tussen familie-, eigendoms- en bedrijfsbelangen essentieel is voor de continuïteit van het bedrijf en de harmonie in de familie.

Door bepaalde zaken tijdig te regelen - bijvoorbeeld op het gebied van  governance, dividendbeleid, opvolging, toekomstige leiding en conflictstrategie – kunt u “interne” conflicten zoveel als mogelijk voorkomen en kunt u zich richten op het ondernemen. Wij zetten onze specialisatie en praktijkervaring in deze sector graag in om u daarbij te helpen. Wij kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn bij:

  • structurering van eigendom en zeggenschap
  • bedrijfsopvolging- /overdracht
  • arbeids- / managementrelaties
  • conflicten en geschillen (inclusief mediation)
  • huwelijkse voorwaarden
  • echtscheiding, en
  • testamenten en legaten

Door onze nauwe samenwerking met notarissen, accountants, fiscalisten en andere consultants op het gebied van familiebedrijven en dga’s behandelen de advocaten van de sectorgroep familiebedrijven van DVAN uw vraagstukken integraal.

klantcases

Noodopvolging in leiding (aanstellen bewindvoerder)

Vaak realiseren bestuurders zich niet wat de gevolgen kunnen zijn als zij onverwacht uitvallen. Bijvoorbeeld bij langdurige onbereikbaarheid door ziekte of overlijden van de bestuurder. Hoe moet het verder met het familiebedrijf als een bestuurder niet meer in staat is om belangrijke besluiten te nemen en/of contracten aan te gaan? Denk aan het vaststellen van de jaarrekening van een deelneming, het doen van bestellingen bij leveranciers, noodzakelijke investeringen, het betalen van openstaande facturen, enzovoort.

Om te voorkomen dat het familiebedrijf plots (be)stuurloos wordt, hebben we diverse klanten geholpen bij een "belet en ontstentenis”-regeling in de statuten. Zo is vóóraf goed geregeld wie bij plotselinge uitval van de bestuurder tijdelijk met het bestuur is belast. Familiebedrijven die niet op deze manier in de noodopvolging van de leiding hadden voorzien, hebben we gelukkig ook kunnen helpen door de rechtbank te vragen een tijdelijke bewindvoerder aan te stellen. Dit kan dus een oplossing zijn.

Toch adviseren we het hier niet op aan te laten aankomen: de benoemingsprocedure kost veel tijd en brengt door de verplichte verantwoording aan de rechter een behoorlijke papieren rompslomp met zich. 

bedrijfsopvolging

Bij veel van onze klanten bestaat de wens het familiebedrijf door te geven aan de volgende generatie. Dat vereist zorgvuldige planning en implementatie. Onlangs hebben we  een  familiebedrijf geadviseerd over een opvolgingsplan waarbij het de bedoeling van de betrokken familie was dat de eigendom én de waarde daarvan in handen van familieleden zou blijven. Daarmee werd uitdrukkelijk niet de ‘koude kant’ bedoeld, maar uitsluitend de nakomelingen in de rechte bloedlijn van de huidige aandeelhouders.

Het opvolgingsplan hebben wij uitgewerkt in verschillende akten en overeenkomsten: 

Met testamenten & huwelijkse voorwaarden is er voor gezorgd dat (de waarde van) de eigendom niet valt in een huwelijkse gemeenschap van goederen en bij overlijden of echtscheiding van  familieleden/aandeelhouders niet alsnog terecht komt bij de partners van die familieleden.

In statuten & een aandeelhoudersovereenkomst is de opvolging per familiestaak verder uitgewerkt. Ook zijn daarin de basisprincipes opgenomen voor het klaarstomen van de potentiële bedrijfsopvolgers: ze moeten werkzaam zijn binnen het familiebedrijf in een functie die past bij hun ervaring, kwaliteiten en capaciteiten. Wat de juiste functie is, wordt getoetst door een  extern bureau, om zo objectiviteit in het aannamebeleid aan te brengen en (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan.

OFFSHORE & SCHEEPVAART

In een familiebedrijf actief in de offshore en in de scheepvaart is de tweede generatie inmiddels eigenaar. De medewerkers zijn loyaal en werken er vaak al lang. Op de werkvloer gebeurt veel op basis van vertrouwen en men is niet gewend om zaken schriftelijk vast te leggen om medewerkers zaken de laten onderteken. De huidige generatie is een professionaliseringsslag aan het maken, zonder hierbij de familie- en bedrijfscultuur uit het oog te verliezen. DVAN heeft het familiebedrijf hier in bijgestaan, zowel bij het opstellen van model arbeidsovereenkomsten, een personeelshandboek en diverse brieven, alsook bij dossiers die zien op disfunctioneren en dossieropbouw, om vervolgens de arbeidsovereenkomst te beëindigen door een vaststellingsovereenkomst te sluiten.

DIVIDENDBELEID FAMILIEBEDRIJF

DVAN staat meerdere aandeelhouders van een grote familievennootschap bij in een hoogoplopend conflict met een van de andere aandeelhouders. Het conflict betreft het te voeren dividendbeleid. Inmiddels zijn er meerdere procedures geweest, waaronder een kort geding, turboappel, bodemprocedure en enquêteprocedure bij de ondernemingskamer in Amsterdam

AANKOOP NEDERLANDSE MACHINEBOUWER VOOR AUSTRALISCH FAMILIEBEDRIJF

Een Australische familiebedrijf is door DVAN bijgestaan in de overname van een Nederlandse producent van aardappelverwerkende machines. DVAN heeft het due diligence onderzoek gecoördineerd en de onderhandelingen gevoerd, waarna de transactiedocumentatie, waaronder de koopovereenkomst zijn opgesteld.

Heeft u vragen over relevante wet- & regelgeving voor familiebedrijven?

Neem dan contact op met één van de teamleden van de sectorgroep familiebedrijven