recente zaken automotive

Onze ervaring in de automotive sector

Acquisities

DVAN heeft de dochtermaatschappij van een Amerikaanse beursgenoteerde aanbieder van automotive onderdelen, in Nederland bijgestaan bij 14 verschillende acquisities van in Nederland actieve grossiers. Door deze strategische overnames ontstaat een hybride businessmodel waarbij naast het eigen netwerk (two-step) ook een breed net van zelfstandige groothandelsbedrijven wordt beleverd (three-step distribution). De begeleiding bestond uit het uitvoeren van juridische boekenonderzeken, het opstellen en uitonderhandelen van transactiedocumentatie.

Specialist in exclusieve automerken

DVAN heeft een dealer en specialist in exclusieve automerken geadviseerd met betrekking tot parallel import, BPM, fiscale waarde en consequenties voor bijtelling in verband met onderzoek FIOD naar mogelijk malversaties bij de uiteindelijk importeur/leverancier en de gevolgen daarvan voor de klanten van de dealer.

Aandeelhoudersconflict

DVAN heeft een 50% aandeelhouder en bestuurder van vennootschappen, actief in im- en export van exclusieve voertuigen, geadviseerd over de noodzakelijke ontvlechting van de samenwerking en liquidatie van de verschillende vennootschappen.

Dealervereniging
  • Op verzoek van een dealervereniging heeft DVAN een “dataconvenant” beoordeeld. Dit document werd door de dealer  opgelegd aan de bij haar aangesloten distributeurs. Er is een advies uitgebracht over de wijze en omvang van verwerking van persoonsgegevens;
  • DVAN heeft de dealersvereniging tevens geadviseerd bij: de totstandkoming van het nieuwe dealercontract names de aangesloten dealers;
  • Een project voor implementatie software bij aangesloten distribiteurs;
  • En diverse mededingingsrechtelijke vraagtstukken.
Leasemaatschappij

Voor een leasemaatschappij heeft DVAN verschillende contractrechtelijke vragen beantwoord. Daarnaast is een incassoprocedure gestart, die resulteerde in een faillissementsaanvraag. Ook heeft DVAN de algemene bepalingen voor private lease opgesteld, die continue worden bijgehouden, en adviseert DVAN de leasemaatschappij rondom het privacybeleid.

Juridische begeleiding

DVAN heeft een grossier in automaterialen juridisch begeleid inzake handhaving en interpretatie van het concurrentiebeding vanwege de overstap van medewerkers naar een concurrerende grossier.

Fusie

DVAN heeft vooraanstaande merkdealers in Zuid-Holland begeleid bij een fusie.

Reorganisatie autodealer

DVAN heeft een autodealer van advies voorzien tijdens een reorganisatie waarbij gedwongen ontslagen van medewerkers vielen.