Ontmoet Tom

U kunt bij Tom terecht voor:
  • Fusies & overnames (private equity)
  • Herstructureringen
  • Vennootschapsrecht
  • Samenwerkingsverbanden tussen aandeelhouders (bijv. participatie-, joint venture en aandeelhoudersovereenkomsten)
Recente zaken van Tom

Strategische acquisities investeringsmaatschappij
Tom begeleidt een Nederlandse investeringsmaatschappij op regelmatige basis bij overnames die zij doen ter vergroting en versterking van hun portfolio. Samen met de investeringsmaatschappij bekijkt Tom per overname in welke mate juridische advisering passend is. Dit resulteert meestal in advies over de intentieverklaring, juridisch due diligence onderzoek,  het opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie en de afronding van de transactie bij de notaris.

Aankoop Nederlandse machinebouwer voor Australisch familiebedrijf
Het Australische familiebedrijf TNA Australia PTY ltd is door Tom bijgestaan in de overname van Florigo International, een Nederlandse producent van aardappelverwerkende machines. Tom heeft het due diligence onderzoek gecoördineerd en de onderhandelingen gevoerd, waarna hij de transactiedocumentatie, waaronder de koopovereenkomst heeft opgesteld.

Verkoop technisch detacheerder Isoper aan Humares Groep
Gedurende het verkooptraject van technisch detacheerder Isoper heeft Tom de DGA’s van de onderneming begeleid. De begeleiding bestond voornamelijk uit assistentie bij het ‘verkoop klaar maken’ van de onderneming, begeleiden van besprekingen met de koper en het opstellen en uit onderhandelen van de koopovereenkomst en andere transactiedocumentatie.

Klanten over Tom

Kenmerkend aan de samenwerking met Tom van Dijk vind ik zijn meedenken en gedrevenheid. Tom is een jurist die met je meedenkt en gaat voor het beste resultaat! Hij heeft ons bijgestaan bij tweetal overnames en in beide trajecten heeft hij voor ons een zeer bevredigend resultaat bereikt met een goede, gedreven, gedegen aanpak. Tom is een jurist die je een prettig gevoel geeft en waarvan je blij bent dat hij aan jouw kant staat en niet aan de overkant.
Gert Ambachtsheer, Venturion

OPLEIDINGEN

  • Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude)

LIDMAATSCHAPPEN

  • M&A aan de Maas
  • Examendcommissie Nederlandse Orde van Adovocaten

AWARDS

  • Overnameadvocaat van het jaar (Fusie & Overname Award 2019) 

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Tom van Dijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: 

  • Ondernemingsrecht; sub rechtsgebieden bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wilt u meer weten over mij?

KENNISMAKEN OF REAGEREN?

Persoonlijk betrokken

Uw ambitie centraal

Transparant in kosten

IK HELP U GRAAG VERDER

Tom van Dijk

Partner /

Samen succesvol