TRANSPARANTIE IN GEVAL VAN INDIVIDUELE STAATSSTEUN

door: Eric Janssen op 28/01/20 in Staatssteun,

In 2012 nam de Europese Commissie (Commissie) het initiatief tot de modernisering van het EU-staatssteunbeleid. In het kader van dit proces, dat meer bekend is onder de Engelse benaming ‘State Aid Modernisation Package’ (SAM), introduceerde de Commissie nieuwe transparantievoorschriften. Op grond hiervan zijn lidstaten verplicht om ten aanzien van individuele begunstigden die staatssteun ontvangen dat een bepaald drempelbedrag overschrijdt specifieke informatie openbaar te maken.

Lees hier de volledige blog van Eric Janssen

reageren of vragen?

Vul de tekst die hieronder wordt weergeven in:


Reacties